Ogłoszenia

Zgodnie z obowiązującymi wymogami, biorąc udział Mszach Św. i nabożeństwach w kościele mamy obowiązek zakrywania ust i nosa. Dbając o swoje bezpieczeństwo pamiętajmy o stosownych odległościach w czasie liturgii oraz w czasie podchodzenia do Komunii Świętej.
czytaj więcej »

Aktualności

aktualizowano: 2020-05-16 11:11 Odsłon: 123

Droga do Ojca

„Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14, 6b)

V Niedziela Wielkanocna

Myśl przewodnią całego rozdziału czternastego stanowi utwierdzenie Apostołów w wierze i miłości. W obliczu zdrady Judasza, zaparcia się Piotra i bliskiego odejścia Jezusa do Ojca (J 13), pozostali również obawiają się, że mogą zaprzeć się Mistrza. W takiej sytuacji konieczna jest mowa Jezusa pocieszająca i umacniająca Apostołów w podążaniu za Nim, żeby nie ulegli lękowi i trwodze w obliczu wydarzeń, które nadchodzą. Dzisiejszy fragment tego rozdziału (J 14, 1-14) koncentruje się na wierze w Chrystusa, jako drodze wiodącej do zbawienia. Chrystus odchodzi, aby przygotować miejsce w domu Ojca dla wszystkich, którzy uwierzą w Jego imię. Jego odejście do Ojca to męka, śmierć i zmartwychwstanie. Jezus mówił im o tych wydarzeniach kilka razy. Powinni więc znać tę drogę, którą On pójdzie, aby po wypełnieniu woli Ojca do Niego powrócić. Sam Jezus stwierdza: „Znacie drogę, dokąd Ja idę”. A jednak nadal nie wiedzą, o czym Jezus mówi. Najpierw Piotr (J 13, 36), a teraz Tomasz pytają o drogę, którą i dokąd pójdzie ich Mistrz. Choć tyle czasu przeżyli u boku Chrystusa, wciąż nie rozumieją Jego misji. „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” – oświadcza im Jezus. I dodaje: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie”. Tomasz rozumie przez „drogę” gościniec, trakt, a dowiaduje się, że celem Jezusa jest Ojciec, a drogą, która do Ojca prowadzi, jest On sam, człowiek-pośrednik, bez którego nikt nie może przyjść do Ojca. Jezus jest drogą przez swoją naukę, której przestrzeganie prowadzi do Boga. Jest drogą w tym znaczeniu, że każdy kto w Niego wierzy, otrzymuje zbawienie, wchodzi w wieczną komunię z Ojcem. Nie ma innej możliwości zjednoczenia człowieka z Bogiem. Chrystus objawia również prawdę; ukazuje prawdziwe oblicze Boga, który jest naszym kochającym Ojcem, a my Jego dziećmi. Ta „prawda” przyjęta w wierze, staje się dla nas „życiem”.

W Chrystusie Jezusie, Synu Bożym wracamy do Ojca i uczestniczymy w życiu samego Boga. Jezus–pośrednik objawia nam wszystko, co jest konieczne do poznania Ojca, aby usunąć nasz lęk i wprowadzić na drogę życia ewangelicznego. Jego ziemskie życie i Jego nauczanie stanowią jedną wielką katechezę o Ojcu, którego nikt nigdy nie widział, tylko Syn. W tej zażyłej rozmowie z Apostołami mówi o swojej relacji z Ojcem. Chrystus jest nie tylko drogą do Boga, ale Bogiem współistotnym z Ojcem. Kto poznaje Jezusa, poznaje także Ojca. Ojciec i Syn stanowią jedno. Chrystus doprowadza Apostołów do tajemnicy wewnętrznego życia Boga, w którą można wejść tylko przez wiarę. Ojciec żyje w Synu, a Syn w Ojcu. Choć nastąpiło wcielenie Słowa, to trwa doskonała komunia Ojca i Syna, i Syn czyni to, co czyni Ojciec. Wszystko, co uczynił Jezus, czego świadkami byli Apostołowie, jest dziełem Ojca. Te słowa, które Jezus przekazał swoim wybrańcom, powinny ugruntować ich w wierze w Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga, Syna umiłowanego Ojca, który przyszedł na ziemię, aby wypełnić wolę Bożą, aby przez Jego czyny i słowa Ojciec został otoczony chwałą. „Niech się nie trwoży serce wasze!” – mówi do nas Jezus. Słowa te dziś, w dobie pandemii koronawirusa, stają się niezwykle aktualne. Jesteśmy przestraszeni, boimy się śmierci, przeżywamy lęk, bo „jutro” staje się niepewne. Nie bój się! Uwierz Jezusowi. Wiara w Niego wystarczy, aby osiągnąć prawdziwe szczęście.

Marek Stankiewicz

 

aktualizowano: 2020-05-16 11:11
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone