Ogłoszenia

     W związku z nowymi przepisami sanitarno – epidemiologicznymi planujemy dodatkowy, wcześniejszy termin Pierwszej Komunii Świętej na niedzielę 21.06. Spotkanie organizacyjne dla Rodziców dzieci komunijnych, którzy zdecydują się na ten termin w przyszłą niedzielę 07.06 po Mszy św. o godz. 13:00. Przypominamy, że uroczystości Komunijne zaplanowane na 20.09 i 27.09 pozostają  bez zmian.
    W czwartek 11.06 Uroczystość Bożego Ciała – Msze św. według porządku niedzielnego. Planujemy procesje Eucharystyczne wokół kościoła po Mszach Świętych do południa.
czytaj więcej »

Aktualności

aktualizowano: 2019-11-30 15:05 Odsłon: 146

Król ukrzyżowany

„Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci: dziś będziesz ze Mną w raju” (Łk 23, 43)

XXXIV Niedziela Zwykla - uroczystość Chrystusa Króla

Ostatnia niedziela roku liturgicznego to uroczystość Chrystusa Króla. Jakie treści ukazuje dzisiejsza Ewangelia na potwierdzenie tej doniosłej prawdy? Ewangelia przedstawia Jezusa ukrzyżowanego pomiędzy dwoma łotrami (Łk 23, 35-43). „Nie miał on wdzięku ani też blasku, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic” (Iz 53, 2b-3). Patrzymy na Jezusa wyśmianego, wyszydzonego i znieważonego, którego królewska godność stała się przedmiotem kpin ludzi zgromadzonych na Golgocie. Widzimy na krzyżu człowieka budzącego litość i współczucie, który sądząc po ludzku, poniósł sromotną klęskę, jest przegrany. Taki obraz Chrystusa Króla przedstawia Łukaszowa Ewangelia. I Chrystus rzeczywiście króluje - z wysokości krzyża. To jest Jego tron. Wbrew pozorom to On jest zwycięzcą. Na krzyżu dokonało się jego wywyższenie i wiktoria. Jego władza i panowanie nie mają w sobie niczego ze sposobu sprawowania władzy przez monarchów tego świata (zob. Mk 10, 42-45). I On, i Jego królestwo, nie są z tego świata. On króluje przez miłość, używając swej wolności do służenia. Przyszedł na ziemię jako Sługa Pański, godząc się na cierpienie i śmierć krzyżową, aby ukazać wszystkim, czym jest prawdziwe królowanie i na czym polega jego władza. Jego mocą i orężem była miłość – agape, która zawiodła Go na krzyż, by z jego wysokości panował nad całym światem. Z wysokości swego tronu, językiem miłości potężnej jak śmierć, przemówił do wszystkich zgromadzonych pod krzyżem, głosząc orędzie zbawienia, które jest darem Boga i jest ofiarowane wszystkim. Z Jego  przebitego na krzyżu serca spływa na cały świat łaska i miłosierdzie Boga, które niosą wolność, czyniąc nas nowym stworzeniem. Taki jest nasz Król, takie jest jego królowanie. On przez swoja mękę i śmierć krzyżową jest Chrystusem, Panem i Zbawicielem. On, Syn równy Ojcu, nie potępia, ale przebacza i umiera na krzyżu za braci, którzy Go krzyżują, otwierając im drogę do królestwa Bożego. Królowanie Jezusa jest królowaniem prawdy, przez którą dokonuje się rzeczywiste wyzwolenie człowieka z grzechu. Dialog Jezusa z łotrem, który uwierzył w Niego jako Króla, jest potwierdzeniem tej prawdy. Jezus Król z wysokości krzyża obiecuje skruszonemu i pokutującemu grzesznikowi wejście do swego królestwa i udział w łasce i życiu Boga. Wystarczy wiara łotra, żeby współkrólować z Bogiem.

Marek Stankiewicz

 

aktualizowano: 2019-11-30 15:05
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone