Ogłoszenia

  1. Obchodzimy dziś XVIII Dzień Papieski pod hasłem Promieniowanie ojcostwa.
    Po każdej Mszy świętej zbieramy ofiary do puszek na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży - Dzieło Nowego Tysiąclecia. Tradycyjnie w świetlicy parafialnej  rozprowadzamy  „kremówki papieskie”.  Zapraszamy na  godz. 16.00 na procesję Różańcową z naszego kościoła do figury św. Jana Pawła II przy parafii Chrystusa Dobrego Pasterza.
czytaj więcej »

Aktualności

aktualizowano: 2018-07-21 16:36 Odsłon: 73

Ochrzczony znaczy posłany

„Przywołał Dwunastu i zaczął wysyłać ich po dwóch” (Mk 6, 7a)

XV Niedziela zwykła

Dwunastu – wspólnota powołana przez Jezusa, aby „być z Nim”, teraz zostaje rozesłana do braci, po dwóch, aby uzdrawiać chorych, uwalniać opętanych od demonów i wzywać do nawrócenia. Tu jest ukazany cel, dla którego Pan ich powołał i zadanie, z jakim ich posyła (Mk 6, 7-13). Są posłani po dwóch przede wszystkim dlatego, żeby względem siebie świadczyć miłość, którą głosić będą innym. Tworzą też wspólnotę, pośród której obecny jest Jezus (zob. Mt 18, 20). Apostołowie, już w jakimś stopniu uformowani w szkole swego Mistrza, idą do swoich, aby i oni poznali Chrystusa i w Niego uwierzyli. Pan posyła ich w ubóstwie, bez żadnych zapasów na drogę i zabezpieczeń gwarantujących powodzenie w pracy apostolskiej. Jedynie laska, jedna suknia i sandały na nogach - podobnie jak Żydzi spożywający pierwszą Paschę (zob. Wj 12, 11). W zamian za ubóstwo materialne otrzymują od Jezusa bogactwo duchowe – oręż do walki z mocami tego świata: „Dał im też władzę nad duchami nieczystymi” (w. 7b). Są posłani w imię Jezusa i Jego moc będzie im towarzyszyć podczas pracy misyjnej. Wiara, zawierzenie i posłuszeństwo są ich tarczą wobec wszelkich przeciwności, na jakie napotkają w drodze. I owocna była ta pierwsza wyprawa misyjna. Apostołowie głosząc Ewangelię przy pomocy ubogich środków wypełnili swoje zadanie: „Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali” (w. 12-13). Uwolnienia od demonów i uzdrowienia są potwierdzeniem wiary w Jezusa i wewnętrznego uzdrowienia tych, którzy słuchali słowa Bożego.

Ta pierwsza misja, o której opowiada św. Marek, stała się zasiewem na następne żniwo, jeszcze bardziej obfite. I tak będzie aż do końca świata. Kościół wierny swojemu Panu i posłuszny misyjnemu nakazowi będzie głosił Ewangelię, będzie egzorcyzmował i uzdrawiał, aby wszyscy zostali zbawieni. Kościół to wspólnota wezwana do naśladowania i głoszenia Jezusa Chrystusa, najpierw życiem, a potem słowem. Do tej misji, której początkiem jest Jezus, wezwany jest każdy ochrzczony, który najpierw sam musi uczynić Ewangelię swoim „chlebem powszednim”, aby stać się wiarygodnym świadkiem Chrystusa. Świadectwo życia ma zawsze przewagę nad słowem. To kim jesteś, woła głośniej od tego co mówisz. I choć słowo Boże jest skuteczne samo z siebie, to jednak negatywne świadectwo może uczynić je niewiarygodnym. Dlatego tak ważne jest, jak żyjesz jako uczeń Jezusa, ochrzczony w Jego imię. Każdy kto przyjął sakrament Chrztu św., jest posłany z misją apostolską do braci pozostających „w cieniu śmierci”. Dźwiga ten sam ciężar, co Dwunastu. Nie bierzcie nic na drogę -  powiedział Jezus do Apostołów. To „nic”, to jedyna rzecz, której Pan potrzebuje, aby działać i zwyciężać szatana. Jest to ogołocenie, które dokonało się na krzyżu, które odkupiło świat. Zbawienie przyszło przez krzyż. Dlatego też apostolstwo oparte na mocy krzyża Chrystusowego zawsze przynosi obfite owoce.

Musimy być mocno przekonani, że zbawienie przychodzi przez krzyż, ogołocenie, które objawia Boga. Biada nam, jeśli nasza moc czy mądrość je niweczy (1 Kor 1, 17). Dlatego św. Paweł staje w słabości, bojaźni i z wielkim drżeniem, pokładając całą swoją mądrość w Chrystusie, i to ukrzyżowanym (1 Kor 2, 2n). Mówi: „Albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny” (2 Kor 12, 10) – mocny wiarą w Boga, którego słabość jest mocniejsza od ludzi (S. Fausti, „Rozważaj i głoś Ewangelię”).

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2018-07-21 16:36
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone