aktualizowano: 2019-04-06 17:53 Odsłon: 68

Poczet papieży

4. Święty Klemens I (88-97)

Urodził się w Rzymie. Data urodzenia nie jest znana. Był synem Faustyna. Znany jest jako Klemens Rzymski.

Data jego powołania na biskupa Rzymu nie jest możliwa do jednoznacznego potwierdzenia. Podawane są lata od 88 do 92 roku. Tradycja przekazana przez Tertuliana i św. Hieronima wspomina, że sakry biskupiej udzielił Klemensowi św. Piotr. Ireneusz uważał, że Klemens rozmawiał z apostołami i został powiernikiem ich nauki i tradycji. Jest najstarszym pisarzem starochrześcijańskim, autorem Pierwszego listu (Klemensa – przyp. red.) do Koryntian (ok. 96 rok). Przyczyną napisania listu były zamieszki w gminie korynckiej i obalenie przez kontestatorów z urzędu prezbiterów korynckich. Klemens wzywał do pokory i miłości braterskiej. Uważał, że jeśli doszło w gminie do nadużyć, to przyczyna leżała w osłabieniu cnót chrześcijańskich. Wskazywał na rolę w Kościele wiernych i hierarchów, którzy tworzą całość Kościoła. Wykładał naukę o sukcesji apostolskiej, którą regulują normy pochodzące od Boga: Bóg Ojciec posłał Jezusa, Jezus powołał apostołów, a apostołowie ustanowili zwierzchników gminy prezbiterów. Struktura taka ma charakter sakramentalny i jest gwarancją wspólnego ładu i daru Bożego. Klemens uważał, że jako biskup Rzymu (następca Piotra) ma prawo ingerować w życie kościołów lokalnych.

Przypisywane są mu też inne pisma: Drugi list św. Klemensa do Koryntian i dwa Listy do Dziewic. Klemens jest także bohaterem Pseudoklementyny, powieści opowiadającej przygody Klemensa i Piotra Apostoła.

Około 97 roku został prawdopodobnie wygnany z Rzymu.

Zmarł ok. 102 roku na Krymie (Chersonez Taurydzki). Liber Pontificalis uznaje Klemensa I za męczennika. Teoria ta jest jednak kwestionowana ze względu na brak potwierdzenia tego faktu we współczesnych mu źródłach. Tradycja męczeńskiej śmierci jest datowana kilka wieków później.

Jest świętym Kościoła rzymskokatolickiego oraz Cerkwi prawosławnej. Dniem pamięci Klemensa I jest 23 listopada (wspomnienie dowolne). Za pontyfikatu Mikołaja I ciało Klemensa I zostało przeniesione przez Cyryla i Metodego do Rzymu i pochowane w kościele San Clemente.. Klemens jest przedstawiany w ikonografii jako młodzieniec lub mężczyzna w średnim wieku, z brodą i wąsami, o szczupłej sylwetce. W najstarszych wyobrażeniach występuje bez indywidulanych atrybutów. W wyobrażeniach średniowiecznych jest ukazywany w szatach pontyfikalnych i tiarze z atrybutami swej godności (pastorał, krzyż, księga) lub męczeństwa (kotwica). Klemens I jest patronem grabarzy, kamieniarzy, marmurników, górników, marynarzy, dzieci i narodów słowiańskich.

 

aktualizowano: 2019-04-06 17:53
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: