Ogłoszenia

W piątek na godz. 19.00
do salki pod plebanią zapraszamy młodzież chętną
współtworzyć duszpasterstwo młodzieży naszej parafii.

czytaj więcej »

Aktualności

aktualizowano: 2017-09-30 17:52 Odsłon: 280

Pozyskać brata!

„Jeśli brat twój zgrzeszy przeciwko tobie, idź upomnij go w cztery oczy” (Mt 18, 15)

XXIII Niedziela Zwykła

Fragment dzisiejszej Ewangelii mówi o zasadach napominania koniecznych dla sprowadzenia grzesznika na właściwą drogę i przywrócenia braterstwa we wspólnocie (Mt 18, 15-20).

„Jeśli brat twój zgrzeszy  przeciwko tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię posłucha, pozyskasz swego brata” – mówi Jezus, i to jest pierwsza, podstawowa zasada jaką każdy chrześcijanin ma obowiązek stosować względem swego współbrata ze wspólnoty, który ciężko zgrzeszy przeciwko niemu. Nie wystarczy tylko przebaczyć. Trzeba iść dalej drogą wskazaną przez Pana. Nie wolno być obojętnym wiedząc o grzechu członka wspólnoty, w której razem żyjemy. W sposób delikatny i taktowny, z miłością i łagodnością trzeba podjąć próbę upomnienia go i przekonania, że grzech, którego się dopuścił przekreśla jego zbawienie. Należy to uczynić najpierw w cztery oczy, na osobności. Jeżeli cię posłucha, odzyskasz swego brata dla wspólnoty, dla królestwa niebieskiego. Takie braterskie upomnienie jest wyrazem  miłości bliźniego. Jest ono potrzebne, aby życie we wspólnocie Kościoła stawało się coraz doskonalsze, żeby nie było zgorszeniem dla innych. Jest świadczeniem miłosierdzia wobec zagubionego. Takie postepowanie jest przede wszystkim naśladowaniem naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który przyszedł ocalić to, co zginęło (Mt 18, 11). Myślenie tylko o sobie i troska o własne zbawienie to zbyt mało, aby być uczniem Chrystusa. Tak jak Jezus przyjął krzyż za nasze grzechy, tak samo i ja powinienem wziąć na siebie odpowiedzialność za bliźniego i podjąć starania zmierzające do nawrócenia brata, który ciężko zgrzeszył.

Św. Paweł w Liście do Galatów tak pisze: „Bracia, a gdyby komuś przydarzył się upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe” (Ga 6, 1-2). Autor tego listu na pierwszym miejscu stawia miłość, która nie wyrządza zła bliźniemu. Kościół Chrystusowy jest wspólnotą ludzi wierzących, u podstaw której leży przykazanie miłości Boga i bliźniego.  Ono porządkuje wszystkie relacje i stosunki w nim panujące. Naszą miłość do Boga weryfikuje nasza wzajemna miłość do siebie, którą codziennie praktykujemy. Dlatego zawsze trzeba szukać wszelkich możliwych dróg, aby ponownie sprowadzić zagubionego do domu, jakim jest Kościół. Najpierw sam na sam, potem przy pomocy innych, a gdy zajdzie taka potrzeba, za pośrednictwem wspólnoty. Niech zachętą do ewangelicznego postępowania względem brata który upadł, będą również słowa z Listu św. Jakuba: „Bracia moi! Jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi jego duszę od śmierci i przesłoni liczne grzechy” (Jk 5, 19).

Marek Stankiewicz

 

aktualizowano: 2017-09-30 17:52
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone