Ogłoszenia

W piątek na godz. 19.00
do salki pod plebanią zapraszamy młodzież chętną
współtworzyć duszpasterstwo młodzieży naszej parafii.

czytaj więcej »

Aktualności

aktualizowano: 2018-03-24 17:40 Odsłon: 127

Przewodnik po Biblii - część CLI

KSIĘGA NEHEMIASZA

Ne 1-2 Nehemiasz powraca do Jerozolimy

1 Złe wieści; modlitwa Nehemiasza

W grudniu 446 r. przed Chr. Chanani, brat Nehemiasza przynosi smutne wieści o kolonii Żydów w Jerozolimie (zob Ezd 4, 23). Nehemiasz piastuje odpowiedzialny urząd podczaszego na dworze króla perskiego, który w tym czasie przebywa w swojej rezydencji zimowej w Suzie. Jego obowiązkiem było próbowanie napojów przed podaniem ich władcy. Chociaż znajduje się daleko od ojczyzny, nie przestaje myśleć o losie swoich rodaków, a usłyszawszy o ich smutnej sytuacji, przez cztery miesiące boleje nad nią i modli się o jej odwrócenie. I kiedy wreszcie nadarza się okazja, ma już gotowy plan, który przedstawia królowi.

Wspomnijże na zapowiedź (8): np. Pwt 30, 1-5.

Ten człowiek (1): król perski

2 Zgoda króla; inspekcja Nehemiasza

Godny ubolewania stan Jerozolimy jest bezpośrednią konsekwencją dekretu Artakserksesa, nakazującego przerwanie prac budowlanych (Ezd 4, 7-23). Nehemiasz z  narażeniem życia występuje w obronie miasta, które zostało przedstawione królowi jako siedlisko buntu. Nawet okazuje smutek w obecności króla, wystawia siebie na wielkie niebezpieczeństwo, ale myśląc o rodakach, zapomina o swoich własnych interesach. Bóg wysłuchuje jego modlitwy i Artakserkses przychyla się do jego prośby. Po przybyciu do Jerozolimy (445 r.) Nehemiasz nikogo nie wtajemnicza w swoje plany, dopóki nie przeprowadzi osobistej inspekcji miasta.

w. 6: Nehemiasz wrócił po 12 latach jako naczelnik (gubernator, namiestnik) (5, 14), ale uzgodniony tu termin był prawdopodobnie krótszy.

Sanballat, Tobiasz (19): zob. 4, 1-9; 6, 1-18; 13, 4-9. „Geszem” (Gaszmu, 6, 6): wódz plemienny Kedaru w płn. Arabii.

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997)

 

aktualizowano: 2018-03-24 17:40
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone