aktualizowano: 2018-07-28 12:53 Odsłon: 43

Przewodnik po Biblii – część CLVI

Hi 8 - Pierwsza mowa Bildada

Elifaz rozpoczął łagodnie. Bildad przyjmuje ostrzejszy ton. Bóg jest sprawiedliwy. Wynagradza dobrych i karze złych. Słowa Bildada to jakby sypanie soli na otwartą ranę (4).

Papirus (11): trzcina rosnąca na egipskich bagnach, z których wyrabiano materiał pisarski.

9-10 Odpowiedź Hioba

Hiob tak samo jak Bildad, wierzy w sprawiedliwość Boga. Ale jego przypadek nie potwierdza jego przekonań. Bóg skazał niewinnego człowieka. Kto mógłby żądać od Niego wytłumaczenia się ze swojego postępowania? Dobry czy zły -  to na jedno wychodzi (9, 22). Nieszczęście dotyka obu. Dlaczego (10, 2)? Stwórca stał się niszczycielem (8). Czy nie pozwoli mu chociaż na chwilę wytchnienia, zanim nadejdzie koniec (20-22)?

Rahab (9, 13): mityczny potwór chaosu.

9, 16-19: w swojej goryczy Hiob widzi Boga jako niesprawiedliwego sędziego. Hiobowi, jak wielu ludziom przed nim i po nim, najbardziej zależy na tym, aby być wysłuchanym (19): ale nawet jeżeli mu się to uda, to nie ma pewności, czy zostanie wysłuchany i potraktowany przez prawo w sposób uczciwy i bezstronny.

11 Pierwsza mowa Sofara

Słowa Sofara są najtwardsze. Czy Hiob uważa siebie za niewinnego? Bóg traktuje go łagodnie (6). Hiob musi wyrzec się grzechu (13-14) i wtedy Bóg znowu okaże mu łaskę.

12-14 Odpowiedź Hioba

Hiob  staje się sarkastyczny. Jego przyjaciele nie są jedynymi, którzy mogą rozwiązać problem. Bóg jest wszechwiedzący i wszechmocny. Jeżeli odrzuca normy mądrości i sprawiedliwości, to co można na to poradzić (12, 7-22)? Doświadczenie Hioba zadaje kłam argumentom jego przyjaciół (13, 1-4).

Przedstawi swoją sprawę bezpośrednio Bogu i On go uniewinni (18). Jakie są Jego oskarżenia (23)?

Życie jest krótkie, a dla człowieka nie ma już przebudzenia ze snu śmierci (14, 1-12). Hiob błaga Boga, żeby ukrył go w krainie zmarłych, aż Jego gniew przeminie, i potem znowu przywrócił go do życia (13-17). Ale fala rozpaczy powraca – czy można mieć jakąś nadzieję (19)?

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997)

aktualizowano: 2018-07-28 12:53
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: