Ogłoszenia

„Nikomu nie bądźcie nic dłużni, poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa” (Rz 13, 8. 10)

czytaj więcej »

Aktualności

aktualizowano: 2019-10-02 13:17 Odsłon: 99

Przewodnik po Biblii – część CLXIII

Księga Przysłów (część II)

1, 1-7 Wprowadzenie

Księga Przysłów na początku określa swój cel (2-6) i swoją podstawę (7). Adresowana jest zwłaszcza do ludzi młodych i niewykształconych, ale na naukę nikt nie jest ani za stary, ani za mądry.

w. 1: Najlepiej traktować ten fragment jako tytuł całej księgi, a nie jako pierwszą część. Przysłowia Salomona rozpoczynają się od 10, 1.

Bojaźń Pańska (7): ważne, powtarzające się w księdze wyrażenie. Chodzi tu o cześć i poważanie okazywane Bogu, które znajdują wyraz w posłuszeństwie, ufności w Nim pokładanej i w świadomej chęci unikania zła (3, 7).

1, 8 - 9, 18 LEKCJE MĄDROŚCI

Nauczyciel zwraca się do uczniów, jak mądry ojciec zwracałby się do syna. Młody człowiek musi dokonać ważnego wyboru: między dobrym, a złym postępowaniem; między mądrością, a głupotą; między drogą życia wskazaną przez Boga, a własną drogą. Nauczyciel przedstawia dwie możliwości i pokazuje, dokąd prowadzi każda z nich. Temat każdej lekcji jest ten sam: „Nabieraj mądrości”.

Powtarzanie jest nadal dobrą metoda nauczania!

Rozdział 1

Strzeż się pochlebstw złoczyńców (10-19) i słuchaj głosu mądrości (20-33). Ten, kto zlekceważy jej wezwanie, będzie żałował do końca życia.

w. 12: Szeol, królestwo zmarłych.

Mądrość (20): nauczyciel przedstawia mądrość jako wielką damę, która stara się przyciągnąć uwagę zwykłych ludzi, konkurując z inną kobietą – głupotą, która nie zasługuje na nazywanie jej damą.

Rozdział 2

Mądrości trzeba szukać przez poznanie Boga. Trudno ją zdobyć, ale warta jest każdego wysiłku (1-10).

Jest ochroną przed złym towarzystwem mężczyzn (12-15) i kobiet (16-19). Prowadzi nas drogami sprawiedliwości (20).

Rozdział 3

Weź sobie do serca mądre nauki; zachowaj pokorę; ufaj Bogu (1-12). Mądrość ofiarowuje dary, których nie można kupić za pieniądze: pokój, szczęście, bezpieczeństwo (13-26). Mądrość uczestniczyła w akcie stworzenia i nadal działa w przykazaniach pozytywnych i negatywnych, które regulują życie codzienne i związki między ludźmi (27-35).

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997r.)

 

aktualizowano: 2019-10-02 13:17
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone