aktualizowano: 2018-06-30 12:43 Odsłon: 89

Przewodnik po Biblii – część CLXII

Literatura mądrościowa (cd.)

W Księdze Hioba autor przedstawia Boga jako wiernego, sprawiedliwego Pana, którego niezbadanym wyrokom trzeba ufać do końca. Hiob nie musi wyciągać wniosku, jak jeden z cierpiących Babilończyków, że to co jest złe na ziemi, może być uważane za dobre w niebie, ani też troszczyć się o to, żeby zjednać sobie Boga ofiarami, ani tym bardziej, dać za wygraną i wyrzec się Boga. Pozorny pesymizm Księgi Eklezjastesa tylko na pierwszy rzut oka przypomina głęboki cynizm babilońskiego dialogu między panem a sługą, w którym nie ma sensu ani wartości i wszystko zależy od kaprysu.

Eklezjastes rzeczywiście sprowadza wszystko to, co oferuje nam świat, do ulotnej chwili, ale czyni to właśnie dlatego, że człowiek został stworzony do czegoś znacznie większego niż czas i przestrzeń: bogobojności, która osądzając każdy czyn i „wszystko co ukryte” jako dobre albo złe, nadaje znaczenie całemu życiu (Koh 12, 13-14). Bogobojność, do której prowadzi Księga Koheleta, jest punktem wyjścia Księgi Przysłów (1, 7) i osią całej literatury mądrościowej (zob. Hi 28, 28; Ps 111, 10; Prz 9, 10). Filozofia świecka skłonna jest oceniać wszystko miarą człowieka i wyraża wątpliwość, czy w ogóle istnieje coś takiego jak mądrość. W Starym Testamencie natomiast pojęcie mądrości wskazuje światu właściwą drogę: Bóg rządzi światem, Jego mądrość jest twórczą i porządkującą zasadą wszystkich rzeczy; człowiek zaś, pozwalając się przez nią kierować i pouczać, znajduje sens życia i spełnienie w doskonałej woli Bożej.

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997).

 

aktualizowano: 2018-06-30 12:43
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: