Ogłoszenia

Dzisiaj Maryja stała się nam niebem, niosąc Boga, który do niej zstąpił i w niej zamieszkał. św. Efrem Syryjczyk
czytaj więcej »

Aktualności

aktualizowano: ponad tydzień temu, 2019-11-30 Odsłon: 27

Przewodnik po Biblii – część CLXIX

Księga Koheleta (Eklezjastesa)

Księga Koheleta należy do literatury mądrościowej. Forma ta jest dzisiaj mało znana, a refleksje, przysłowia i obserwacje z życia, pozornie oderwane od siebie, są raczej obce współczesnemu człowiekowi. Jednak temat rozważany przez Koheleta jest niewątpliwie „nowoczesny” i podejmuje go wielu autorów powieści i sztuki w naszym stuleciu. Autor księgi po prostu obserwuje życie i wyciąga logiczne wnioski. Jest to „życie pod słońcem”, takie jakim widzi je człowiek. Autor nie narzuca żadnych uprzednio przyjętych opinii. Życie człowieka pozbawione Boga jest puste, bezsensowne, bezcelowe, bezużyteczne. Takie życie przedstawia nam ponury obraz. Zjawiska natury i wydarzenia historii powtarzają się w sposób cykliczny, nie przynosząc nic nowego. Wystarczy tylko porównać ze sobą zalety i wady ludzkiego życia, a okaże się, że lepiej byłoby w ogóle się nie urodzić. Życie jest niewdzięczne; praca bezcelowa; przyjemność w pewnym momencie przestaje dawać zadowolenie; dobre życie i dobre myślenie zostają zniweczone przez śmierć. „Bądź realistą”, radzi księga. „Jeżeli całe nasze życie jest życiem bez Boga, to bierz je takim jakie jest. Nie udawaj, że jest inaczej. Nie chowaj głowy w piasek. Taka jest prawda o życiu”. Nie mamy tu jednak do czynienia z cynizmem i rozpaczą, jak w przypadku wielu utworów dzisiejszych pisarzy. Bóg nigdy nie chciał, żeby człowiek pozostawił Jego, Stwórcę, poza sceną. Bóg może napełnić radością każdą dziedzinę życia: od jedzenia i pracy aż po dom i małżeństwo (2, 24-26; 3, 10-15; 5, 18-20; 9, 7-10). Bóg chce, żeby człowiek znalazł ostateczne spełnienie nie w życiu, ale w Nim. Mędrzec umiera tak samo jak głupiec, to prawda, ale mądrość mimo wszystko jest dobra i sprawiedliwa (2, 13), a Bóg będzie sądził sprawiedliwego i bezbożnego (3, 17). Ciesz się życiem nie jak epikurejczyk („jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy”), ale jak człowiek Boży, ponieważ od Boga zależy twoje życie i radość (3, 13; 5, 19).

Kohelet (gr. Eklezjastes), czyli „nawołujący”, nie jest imieniem własnym autora, ale wskazuje raczej na jego tytuł jako mędrca, mówcy, filozofa. Może chodzi tu o pseudonim Salomona, który był „synem Dawida, króla w Jeruzalem” (1, 1.12) i uosobieniem mądrości. Któż lepiej umiałby mówić o życiu, niż on, który poznał je ze wszystkich stron – władza, bogactwo, kobiety, wszystko, czego tylko człowiek może sobie życzyć – i który doświadczył tego, czym jest życie podporządkowane Bogu i czym jest życie bez Boga? Uczeni umieszczają jednak Księgę Koheleta ok. III w. przed Chr., głównie ze względu na użytą w niej późną formę języka hebrajskiego.

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997 r.)

 

aktualizowano: ponad tydzień temu, 2019-11-30
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone