Ogłoszenia

„Nikomu nie bądźcie nic dłużni, poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa” (Rz 13, 8. 10)

czytaj więcej »

Aktualności

aktualizowano: 2019-08-17 10:41 Odsłon: 148

Przewodnik po Biblii – część CLXVI

Księga Psalmów (część XXXV)

Psalm 129 Modlitwa o upadek gnębicieli ludu Bożego

Psalm 130 Modlitwa, oczekiwanie, nadzieja na wyzwolenie przez Boga

Psalm 131 Psalm ufności

Psalm 132 W rocznicę przeniesienia Arki do Jerozolimy

w. 1-10: Zob. 2 Sm 6, 12-15; 11-12: Boża obietnica królewskiej dynastii (zob. 2 Sm 7, 11-16); 13-18: wybór Jerozolimy na religijne centrum Izraela.

Efrata (6): Betlejem, miejsce urodzenia Dawida.

Jaar (6): skrót od Kirjat-Jearim, gdzie przez 20 lat przechowywano Arkę po jej zwróceniu przez Filistynów.

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997 r.)

aktualizowano: 2019-08-17 10:41
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone