aktualizowano: 2019-07-06 11:57 Odsłon: 139

Przewodnik po Biblii – część CLX

Księga Psalmów (cz. XXIX)

Psalm 111 Pochwała Boga

Psalm pod względem formy identyczny z Ps 112. Oba składają się z 22 wierszy rozpoczynających się kolejną litera alfabetu hebrajskiego. Psalmista wyraża radość z powodu wielkości, wierności, sprawiedliwości, prawości, wiarygodności, opieki Boga i odkupienia, jakie zesłał swojemu ludowi.

Bojaźń Boża jest prawdziwym początkiem wszelkiej ludzkiej mądrości.

Psalm 112Szczęśliwy ten, kto czci Boga i jest Mu posłuszny

Co do formy zob. Ps 111.

Człowiek, który jest posłuszny Bogu i troszczy się o swoich bliźnich, jest pewny nagrody. Może znieść wszystkie próby życiowe ze spokojem i poczuciem bezpieczeństwa.

w. 2-3: Psalmista opisuje nagrodę w kategoriach materialnych, ponieważ w jego czasach nie była jasna idea życia przyszłego. To co mówi, jest zasadniczo (ale nie zawsze) prawdziwe. Ludzie pobożni maja swój udział w strapieniach, ale mają też siłę, żeby stawić im czoło (7-8).

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997 r.)

 

aktualizowano: 2019-07-06 11:57
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: