Ogłoszenia

„Nikomu nie bądźcie nic dłużni, poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa” (Rz 13, 8. 10)

czytaj więcej »

Aktualności

aktualizowano: 2019-09-10 13:24 Odsłon: 144

Przewodnik po Biblii – część CLX

Księga Psalmów (część XXXIX)

Psalmy 145-150, przeznaczone są prawdopodobnie do publicznego oddawania czci, są hymnami pochwalnymi. Żydzi odmawiają je dzisiaj w codziennej modlitwie. Psalmy 146-150 zaczynają się i kończą wezwaniem: „Alleluja” – „Wysławiajmy Pana”.

Psalm 145 „Wielki jest Pan”

Akrostych (zob. Ps 9). Pan wysławiany jest za jego wielkość i moc (1-7. 10-13a) i za to, że kocha swoje stworzenie, przebacza mu i zaspokaja jego potrzeby; jest dobry, wierny, sprawiedliwy i łaskawy (8-9. 13b-21).

Psalm 146 Pochwała z ust jednostki

Psalm skupia uwagę na Bogu, który jest nadzieją i pomocą swojego ludu; jest godzien największego zaufania i wszystkim przychodzi z pomocą.

Psalm 147 Pochwała z ust narodu

Bóg rządzi wszechświatem (4), porami roku (8), narodami (14), żywiołami (16-18) i ma taką moc, że nieskończenie przewyższa człowieka. Ale Jego serce wychodzi naprzeciw każdemu pokrzywdzonemu i nieszczęśliwemu (2-3). Podobają Mu się ci, którzy Go kochają i czczą (11). Swojemu ludowi daje On słowo, aby nim żył (19). Chwalcie Pana!

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997 r.)

 

aktualizowano: 2019-09-10 13:24
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone