Ogłoszenia

     W związku z nowymi przepisami sanitarno – epidemiologicznymi planujemy dodatkowy, wcześniejszy termin Pierwszej Komunii Świętej na niedzielę 21.06. Spotkanie organizacyjne dla Rodziców dzieci komunijnych, którzy zdecydują się na ten termin w przyszłą niedzielę 07.06 po Mszy św. o godz. 13:00. Przypominamy, że uroczystości Komunijne zaplanowane na 20.09 i 27.09 pozostają  bez zmian.
    W czwartek 11.06 Uroczystość Bożego Ciała – Msze św. według porządku niedzielnego. Planujemy procesje Eucharystyczne wokół kościoła po Mszach Świętych do południa.
czytaj więcej »

Aktualności

aktualizowano: ponad 2 tygodnie temu, 2020-05-16 Odsłon: 48

Przewodnik po Biblii – część CXCII

Księga Izajasza (część X)

19 Egipt

Izajasz przepowiada rozpad Egiptu: wewnętrzny konflikt, następnie podbój, upadek ekonomiczny i nieudolność rządzących (1-15). Egipt dostał się pod panowanie Asyrii, kiedy armia Sennacheryba oblegała Jerozolimę (701 r. przed Chr.). Późniejsze klęski skończyły się ostatecznie złupieniem Teb w 663 r. przed Chr., kiedy Asyryjczycy rabowali skarby świątyni; Bóg posługuje się jednak mieczem, żeby leczyć, a nie szerzyć anarchię. Wersety 16-24 ukazują Jego ostateczny cel, nawrócenie Egiptu. „Ów dzień”, (tzn. dzień sądu Bożego – doczesnego i ostatecznego - wyraźnie często występuje w Księdze Izajasza) jest dniem ostatecznej interwencji Boga, kiedy będzie On sądził i zbawiał wszystkie narody na całej ziemi. Tym dniem, jak mówi nam Nowy Testament, będzie dzień powrotu Chrystusa. Po upadku Jerozolimy w 587 r. przed Chr. powstały liczne i wpływowe kolonie Żydów w Egipcie i w Asyrii. W Leontopolis w Egipcie skonstruowano nawet kopię świątyni żydowskiej w 170 r. przed Chr.

Wszystko to było jednak bladym odbiciem tego co widział tutaj Izajasz.

Soan (11)… Memfis [czyli Nof]: ówczesna i starożytna stolica Egiptu. Soan (Tanis) – w delcie Nilu; Memfis – na południe od Soan, na lewym brzegu Nilu.

Ir-Haheres (18): Miasto Słońca, czyli Heliopolis (On); centrum egipskiego kultu słońca.

20 Egipt i Etiopia

„Rok” (1) jest rokiem 711 przed Chr., kiedy Asyria stłumiła bunt Filistynów w Aszdod. Pomoc oczekiwana od Egiptu nie nadeszła. Bóg każe Izajaszowi udawać niewolnika (2) jako znak rychłego upadku Egiptu i ostrzeżenie narodu przed liczeniem na jakąkolwiek pomoc z jego strony.

W 701 r. przed Chr. (zob. komentarz do rozdz. 19) Egipt został podbity przez Asyrię.

Nago (2): tzn. tylko w przepasce na biodrach.

21 Babilon; Idumea (Edom); Arabia

„Pustynią nadmorską” (1) jest Babilon (9). Upadek Babilonu będzie dobrą wiadomością dla więźniów z Izraela (10), ale mimo to Izajasz jest przerażony swoją przepowiednią. Edom (Idumea, 11-12) ma chwilę wytchnienia, ale potem nadejdzie sąd. Nawet odległe plemiona arabskie (13-16) nie uchronią się przed długim ramieniem Asyrii. Proroctwo to spełniło się, kiedy Sargon zaatakował  Arabię w 715 r. przed Chr.

w. 16: „Kedar”, silne plemię beduińskie; „rok najemnika”, zob. komentarz do 16, 14.

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997 r.)

 

aktualizowano: ponad 2 tygodnie temu, 2020-05-16
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone