aktualizowano: 2017-12-02 20:06 Odsłon: 267

Przewodnik po Biblii - część CXLII

2 Krn 10-36 Królowie Judy
Podział na Izrael i Judę

Daty i liczby dotyczące okresów panowania poszczególnych królów podane są w paralelnych rozdziałach 1 i 2 Krl. W wielu przypadkach okresy panowania królów zachodzą na siebie, co wynika stąd, że do okresu rządów wielu królów wliczane są lata współrządów z poprzednikami.

Kronikarz nie uznaje królów Izraela. Tylko potomkowie Dawida są prawdziwymi królami narodu.

Począwszy zatem od rozłamu nie istnieje dla niego Królestwo Północne i często mówi o Judzie jako „Izraelu”. Niemniej jednak nadal uważa dziesięć plemion za część narodu izraelskiego i widzi w nich społeczności wierne Bogu i prawowitemu królowi.

10 Król Roboam i podział na Izrael i Judę

Zob. też 1 Krl 12. Roboam odziedziczył po Salomonie bogate królestwo, które zaczęło zdradzać pewne oznaki słabości. Kiedy umierał, pozostała mu do przekazania następcy już tylko część tego królestwa i tych bogactw, jakimi kiedyś dysponował.

W Egipcie(2): zob. 1 Krl 11, 26nn.

Wypowiedział przez Achiasza (15): 1 Krl 11, 30-39

Hadoram (18): Adoniram (Adoram) w 1 Krl.

11 Roboam umacnia obronność Judy

Interwencja Szemajasza zapobiega wojnie domowej (1-4). Roboam skupia się na umocnieniu obronności swojego małego królestwa, licząc się z ewentualną agresją ze strony większych i silniejszych sąsiadów, zwłaszcza Izraela i Egiptu. Kapłani opuszczają Izrael i szukają schronienia w Judzie z powodu działań Jeroboama zmierzających do zerwania religijnych związków z Jerozolimą (zob. 1 Krl 12, 26-33).

Abiasz (20): Abijjam w 1 Krl.

Córka Absaloma (20): Stary Testament często używa zwrotu „…”, „córka…” w szerszym sensie „potomka”. Maaka była wnuczką Absaloma (zob. 13, 2).

12 Niewierność Roboama; najazd Sziszaka

Inwazję, w tym tekście i później, uważa się za bezpośrednią konsekwencję niewierności wobec Boga. Okazanie przez naród skruchy pomniejsza skutki kary, ale Juda pozostaje pod władzą Egiptu [przez kilka lat. Zob. też 1 Krl 14.

Cały Izrael (2): Kronikarz ma na myśli prawdziwy Izrael, to znaczy Judę.

Sziszak (2): Szeszonk I, libijski założyciel XXII dynastii w Egipcie.

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997)

aktualizowano: 2017-12-02 20:06
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: