aktualizowano: 2018-09-08 15:30 Odsłon: 55

Słownik pojęć i symboli liturgicznych

P, jak… Postcommunio (modlitwa po Komunii)

Modlitwa po Komunii (Postcommunio) posiada charakter dziękczyn­ny. Zwykle zawiera ona prośbę o trwałe skutki przyjętego Sakramentu, np.: „Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, abyśmy dostąpili niewi­dzialnych skutków Sakramentu, który przyjęliśmy w sposób widzialny”.

W Mszy świętej poprzedzona jest uwielbieniem po Komunii (jeśli wystąpiło), odmawiana jest przez kapłana od ołtarza lub miejsca przewodniczenia. Należy ona do modlitw prezydencjalnych, odmawianych w imieniu całego zgromadzenia liturgicznego i „zbiera” wszystkie prywatne modlitwy dziękczynne wiernych. W modlitwie tej kapłan prosi o owoce celebrowanego misterium, a wierni odpowiadają „Amen”, uznając ją tym samym za swoją (OWMR 89). W każdej mszy odmawia się tylko jedną modlitwę po Komunii świętej. Większość modlitw po Komunii pochodzi ze starożytnych sakramentarzy i Mszału potrydenckiego.

aktualizowano: 2018-09-08 15:30
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: