Ogłoszenia

W poniedziałek kończymy wizytę duszpasterską Rodzin. Zachęcamy do zgłaszania kolędy dodatkowej

czytaj więcej »

Aktualności

aktualizowano: 2018-09-14 16:50 Odsłon: 128

Słownik pojęć i symboli liturgicznych

O, jak… obrzędy końcowe Mszy św.

Ogłoszenia parafialne mają swoje miejsce po modlitwie zamykającej obrzędy komunijne. Trzeba, aby były dobrze przemyślane, zwarte i og­raniczone do informacji koniecznych. Muszą uwzględnić prawa psy­chologii. Zbyt długie ogłoszenia, przeradzające się w dodatkową homi­lię, zacierają u wiernych religijne przeżycia Mszy świętej, a powinny owocować w ciągu całego tygodnia.

Dobry duszpasterz stwarza opty­malne warunki dla przeżyć religijnych. Nie będzie w tym nic niesto­sownego, gdy duszpasterz złoży na koniec życzenia dobrego wypoczyn­ku niedzielnego, w religijnej atmosferze i w gronie rodzinnym.

Błogosławieństwo kapłańskie może mieć zwykłą formę lub wzboga­coną przez Modlitwę nad ludem, względnie formę uroczystą. Nowy mszał zawiera 26 Modlitw nad ludem i tyleż formuł uroczystego błogosławieństwa do wyboru.

Przy zwykłym błogosławieństwie kapłan zwrócony do wiernych roz­kłada ręce i mówi: „Pan z wami”, na co odpowiadają: „I z duchem twoim”, po czym udziela błogosławieństwa: „Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, † i Duch Święty”. Lud: „Amen”.

Uroczyste błogosławieństwo rozpoczyna się od wezwania: „Pochylcie głowy wasze na błogosławieństwo”. Następnie kapłan wyciąga ręce nad ludem i mówi:

„Niech Bóg was błogosławi i strzeże”

- „Amen”

„Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską”

- „Amen”

„Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem”

- „Amen”

„Niech was błogosławi Bóg wszechmogący,  Ojciec i Syn, † i Duch Święty”.

- „Amen”

Ta uroczysta forma błogosławieństwa kapłańskiego jest jedną z wie­lu, przewidzianych i opracowanych na wszystkie okresy roku liturgicz­nego oraz na Msze obrzędowe i o Świętych Pańskich. Główna myśl zawarta we wszystkich błogosławieństwach jest nastę­pująca: „Niech Bóg was obdarzy żywą wiarą, nadzieją, miłością, aby wasze życie duchowe obfitowało w dobre uczynki i przygotowało was do radości życia wiecznego”.

Inną formą błogosławieństwa jest tak zwana modlitwa nad ludem. Jest to forma nie nowa, lecz historyczna. Po wezwaniu: „Pochylcie głowy wasze na błogosławieństwo”, kapłan wyciąga ręce nad ludem i odmawia modlitwę: „Wszechmogący Boże, udziel hojnie swoim sługom opieki i łaski, daj im zdrowie duszy i ciała, daj im szczerą miłość wzajemną i stałą goto­wość do Twojej służby. Przez Chrystusa, Pana naszego”„Amen”„Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, † i Duch Święty”„Amen”.

Odesłanie odbywa się w ten sposób, że kapłan (lub diakon), zwró­cony do ludu z rękami złożonymi, mówi: „Idźcie w pokoju Chrystusa”, na co lud odpowiada: „Bogu niech będą dzięki”.

Potem kapłan całuje ołtarz na znak szacunku i kłania mu się wraz z ministrantami, po czym wszyscy przyklękają w kierunku tabernaku­lum przed Najświętszym Sakramentem i odchodzą do zakrystii. Jeżeli po Mszy świętej następuje jeszcze jakaś czynność liturgiczna, wtedy opuszcza się obrzędy końcowe.

 

 

aktualizowano: 2018-09-14 16:50
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone