Ogłoszenia

«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi». J 16, 12 - 15
 
czytaj więcej »

Aktualności

aktualizowano: ponad tydzień temu, 2019-06-08 Odsłon: 30

Słownik pojęć i symboli liturgicznych

D, jak… Droga światła

Na wzór Drogi krzyżowej pojawiła się Via lucis (Droga światła). Koncepcję poddał prof. Sabino Palumbieri SDB. W 1988 r. za inspirację posłużyły mu freski z katakumb św. Kaliksta w Rzymie, które przedstawiają zmartwychwstanie Chrystusa jak przejście z ciemności ku światłości – stąd nazwa Droga światła. Nazwę tę umieszczono w oficjalnym modlitewniku na Wielki Jubileusz 2000 r., a Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w 2002 r. oficjalnie ją zatwierdziła, co przyśpieszyło jej upowszechnianie się. Droga światła podkreśla uczestnictwo w życiu i radości Chrystusa zmartwychwstałego, uwypukla Jego zmartwychwstanie, które jest przejściem z ciemności do światła. Posiada 14 stacji i pomyślana jest jako kontynuacja Drogi krzyżowej. Chrześcijaństwo nie kończy się na krzyżu, owocem krzyża jest zmartwychwstanie. Droga światła budzi nadzieję – ten wymiar jest współcześnie ważny, potrzebny w kształtowaniu duchowości.

Droga światła rozpoczyna Zmartwychwstanie, a kończy Zesłanie Ducha Świętego. Opracowane teksty posiadają następującą strukturę:

1) wezwanie i odpowiedź; wezwanie: Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie; odpowiedź: Żeś przez Paschę swoja świat odkupić raczył;

2) lektura odpowiednich fragmentów Pisma Świętego;

3) rozważanie;

4) odpowiedni śpiew (pieśni wielkanocne);

5) końcowa modlitwa.

W czasie Drogi światła niesie się krzyż, można nieść paschał – symbol zmartwychwstałego Pana.

Przywołajmy wypowiedź św. Jana Pawła II:

„Kontemplacja oblicza Chrystusa nie może zatrzymać się na wizerunku Ukrzyżowanego. Chrystus jest Zmartwychwstałym! (…) Właśnie w Chrystusa zmartwychwstałego wpatruje się dzisiaj Kościół. Czyni to, idąc śladami Piotra (…). Czyni to, stając u boku Pawła, który spotkał Chrystusa na drodze do Damaszku i został oślepiony Jego blaskiem: <> (Flp 1, 21). W dwa tysiące lat po tych wydarzeniach Kościół przeżywa je tak, jak gdyby dokonały się dzisiaj. Jako Oblubienica Chrystusa kontempluje w Jego obliczu swój skarb i swoja radość”. (List apostolski Jana Pawła II, Novo millenio ineunte – wydany na zakończenie Roku Jubileuszowego 2000, z datą 6 stycznia 2001, 28).

Droga światła stanowi względną nowość w Kościele.

Modlitewnik z XVII w., uwzględniający obchody Męki Pańskiej w Górze Kalwarii pod Warszawą, podawał rozważania związane z następującymi faktami:

- „u grobu zmartwychwstania:;

- „u pokazania się Magdalenie”;

- „w kaplicy Emaus” (dziś tzw. Kalwaryjka);

- „w kaplicy Wniebowstąpienia” (na Górze Oliwnej n. Wisłą);

- „w kaplicy św. Szczepana ukamienowanego” (przy drodze do Grójca);

- „w kaplicy ścięcia św. Jakuba”;

- „na miejscu Padołu Jozafatowego”.

Via lucis jest najbardziej odpowiednia na czas Niedzieli Zmartwychwstania, na dni oktawy Wielkanocnej i na pięćdziesiąt dni okresu wielkanocnego.

Nazwy stacji:

Stacja I: Jezus powstał z martwych;

Stacja II: Apostołowie przybywają do pustego grobu;

Stacja III: Jezus objawia się Marii Magdalenie, apostołce Apostołów;

Stacja IV: Jezus objawia się uczniom na drodze do Emaus;

Stacja V: Uczniowie rozpoznali Pana przy łamaniu chleba;

Stacja VI: Zmartwychwstały Pan objawia się wspólnocie uczniów;

Stacja VII: Jezus pokazuje Kościołowi dar pokoju i pojednania;

Stacja VIII: Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza;

Stacja IX: Spotkanie z Panem nad brzegiem Jeziora Tyberiadzkiego;

Stacja X: Pan przebacza Piotrowi i zawierza mu swoją owczarnię:

Stacja XI: Wielkie Rozesłania uczniów przez Jezusa;

Stacja XII: Jezus wstępuje do nieba;

Stacja XIII: Uczniowie z Maryją oczekują w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego;

Stacja XIV: Jezus posyła Kościołowi Ducha Świętego.

 

aktualizowano: ponad tydzień temu, 2019-06-08
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone