aktualizowano: 2018-07-28 13:00 Odsłon: 88

Zaproszenie na pustkowie

„Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie” (Mk 6, 31)

XVI Niedziela Zwykła

Słowa dzisiejszej Ewangelii (Mk 6, 30-34) są zaproszeniem, które Jezus kieruje do każdego kto pragnie wejść w zażyłą i głęboką z Nim relację, aby przez słowo i chleb uczestniczyć w życiu wspólnoty, której On jest pasterzem.

Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie”, mówi Jezus do swych uczniów, którzy powracają z pierwszego zasiewu, aby poprowadzić ich na miejsce, gdzie da im chleb. W synagodze (=zebranie) centralne miejsce zajmuje Słowo; tu centralne miejsce zajmuje Ten, który ich wysłał i obecnie zaprasza na samotność, na pustynię. Będzie to nowa synagoga, lud zgromadzony na słuchanie jego słowa i przyjęcie Jego pokarmu. Ten redakcyjny urywek jest bezpośrednim preludium, które obejmuje i podaje klucz do interpretacji rozmnożenia chlebów. Podaje nam podstawowe cechy Kościoła, który posiada ścisły związek z Eucharystią. Eucharystia bowiem rodzi Kościół, a Kościół rodzi Eucharystię.

Wspólnota uczniów jest przede wszystkim zgromadzeniem się przy Jezusie, jedynym punkcie odniesienia dla wszystkich i każdego z osobna. Misja wychodząc od Jezusa do Jezusa prowadzi, nie odwodząc nikogo od Niego, co więcej sprowadzając do Niego także innych. W tym zgromadzeniu, czyli „synagodze”, istnieje relacja między tym co się czyni i co mówi, a tym, co uczynił i powiedział Jezus (Dz 1, 1), stanowiąca miarę wszystkiego.

W tym dialogu ze Słowem słyszymy zaproszenie do wyjścia na pustynię, czyli exodusu, aby znaleźć prawdziwy odpoczynek w zażyłości z Jezusem, który objawia nam swoją tajemnicę. Będzie to Eucharystia, na której spożywamy i żyjemy z Nim i przez Niego wraz ze wszystkimi tymi, którzy będą chcieli Go naśladować.

Jezus jest tym, który wzywa do exodusu i zaprasza na pustynię. Prawo i manna staną się Jego słowem i chlebem.

Uczniowie, powołani by być z Jezusem i zostać wysłanymi, stają się wspólnotą, która ma Jezusa jako centrum swego działania, myślenia i mówienia. Otrzymują od Jezusa zaproszenie na pustynię, gdzie sam na sam z Nim, Słowem, które stało się chlebem, znajdą swój pokarm. (S. Fausti, „Rozważaj i głoś Ewangelię”)

Opracował: Marek Stankiewicz

 

aktualizowano: 2018-07-28 13:00
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: