Ogłoszenia

„Nikomu nie bądźcie nic dłużni, poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa” (Rz 13, 8. 10)

czytaj więcej »

Kącik liturgiczny

aktualizowano: 2019-08-24 15:39 Odsłon: 104

Przewodnik po Biblii – część CLVII

Księga Psalmów (część XXXVI)

Psalm 133 Lud Boży jest jedną rodziną

w. 2: W kulminacyjnym momencie ceremonii wyświęcenia arcykapłan był namaszczany olejkiem (Wj 29, 7).

w. 3: Rosa była symbolem błogosławieństwa. Na górze Hermon rosa jest wyjątkowo obfita, dzięki czemu ziemia była tutaj bardziej urodzajna niż gdzie indziej w czasach, kiedy nie znano jeszcze urządzeń nawadniających.

Psalm 134 Psalm dla pełniących straż nocną w świątyni

Psalm 135 Hymn pochwalny

W tym psalmie rozbrzmiewa echo wielu innych wcześniejszych psalmów. Bogu należy się chwała za wybranie Izraela (1-4), za wielkość (5-7. 15-18) i potężne Boże dzieła (8-14). Niechaj chwalą Go kapłani i cały lud (19-21).

Sichon…Og (11): Zob. Lb 21.

Psalm 136 „Wielka pochwała” (Hallel)

Wyliczenie wielkich dzieł Boga w akcie stworzenia (4-9) i w historii (10-24) z refrenem powtarzanym przez lud i opiewającym wieczną i niezmienną miłość Bożą.

w. 13: Zob Wj 14.

w. 19-20: Zob Lb 21.

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997 r.)

 

aktualizowano: 2019-08-24 15:39
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone