Ogłoszenia

Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Palmową czyli Niedzielę Męki Pańskiej. Rozpoczynamy nią obchody WIELKIEGO TYGODNIA. Wg tradycji przynosimy
do poświęcenia palmy. Przed Mszą św. będzie można nabyć palmy przygotowane przez wspólnoty parafialne.
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 16.00 w świetlicy przygotowywane będą palmy do sprzedaży. ZAPRASZAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W PRZYGOTOWANIE PALM.
W poniedziałek przeżywać będziemy UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP, Msze święte o godz. 8.00 i 18.00 (Msza imieninowa ks. Proboszcza Józefa).

 

 

czytaj więcej »

Kącik liturgiczny

aktualizowano: 2017-10-15 20:05 Odsłon: 200

Słownik pojęć i symboli liturgicznych

A, jak...agapa

W początkach XX w. obserwuje się renesans agap, co wiąże się z potrzebą tworzenia wspólnot wiernych (np. Grupy Schalom w Holandii). Episkopat niemiecki wydał w 1971 r. odpowiednie wskazania w tym względzie. Początek agapom dali protestanci w XVIII w., katolicy „odkryli” agapy w XX w. praktycznie i od strony badań naukowych.

Samo wyrażenie i praxis upowszechnia się po Vaticanum II, nie tylko w kręgach neokatechumenatu, ale także w parafiach, które organizują agapy z okazji Pierwszej Komunii Świętej czy innych uroczystości. Oto przybliżenie symboliki agap i orientacyjnego przebiegu dla pogłębienia przeżywania ich współcześnie.

Słowo agapa (od greckiego agape) znaczy miłość, czasownik agapan oznacza kochać. Miłość znajduje kluczowe miejsce w etyce. W Nowym Testamencie występuje aż 120 razy (agapan 130 razy). Łacińskie caritas, dilectio. Agape to zarówno miłość Boga, Jezusa Chrystusa do ludzi, jak i miłość wierzących względem Boga oraz innych ludzi. Jej źródłem jest sam Trójjedyny Bóg. Tę miłość Boga i Jezusa Chrystusa chrześcijanie winni dzielić między sobą w miłości braterskiej. Nie dziwi przeto fakt, że chrześcijanie już w czasach apostolskich organizowali spotkania braterskie (1 Kor 11, 20). Ponieważ Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, chrześcijanie organizowali agapy w łączności z Eucharystią, ale ten zwyczaj trwał krótko. Już w pierwszym stuleciu oddzielono agapy od Eucharystii z powodu pewnych niedogodności, o których wspomina św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian (11, 17-34). Agapy organizowano oddzielnie aż do IV w. Nowa organizacja kościelna po Konstantynie, instytucjonalne formy opieki nad biednymi, obszerne bazyliki, pomnożenie liczby chrześcijan doprowadziły do stopniowego zanikania braterskich posiłków. W połowie II w. Justyn (Apologia I, 65 i 67) poświadcza istnienie oddzielonych od Eucharystii uczt miłości. Klemens Aleksandryjski (Paidapagos II, 4-8) charakteryzuje je jako miłe spotkania. Z Tradycji Apostolskiej (25-29) dowiadujemy się, że agapa miała „oprawę” liturgiczną:

- zapalanie światła i dziękczynienie za światło;

- błogosławienie kielicha, chleba, który rozdawano jako eulogie, chleb egzorcyzmu dla katechumenów;

- posiłek;

- słowa umocnienia biskupa.

Tertulian (Apologetyk 39, 14 nn) podaje następujący przebieg agapy:

- modlitwa na rozpoczęcie;

- posiłek, wzajemna rozmowa;

- umycie rąk i zapalenie światła, śpiewy;

- końcowa modlitwa.

Tradycja Apostolska (Diataxesis) podaje następujący przebieg agapy: „Gdy obecny jest biskup, zapalenie lampy (diakon), pozdrowienie Pan z wami. W górę serca. Modlitwa: Dzięki Ci składamy, Panie nasz, przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana, przez którego nas oświeciłeś w objawieniu nieprzemijającego światła. Ukończyliśmy dzień, który stworzyłeś dla naszego wzmocnienia. Ponieważ nie możemy się obejść bez Twojego Dobrego wiecznego światła, chwalimy Cię i uwielbiamy przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana, przez którego, niech będzie Tobie moc i chwała z Twoim Świętym Duchem teraz i zawsze, i na wieki. Amen. Autor wspomina następnie o śpiewie psalmów i psalmu alleluja.

aktualizowano: 2017-10-15 20:05
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone