Ogłoszenia

Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Palmową czyli Niedzielę Męki Pańskiej. Rozpoczynamy nią obchody WIELKIEGO TYGODNIA. Wg tradycji przynosimy
do poświęcenia palmy. Przed Mszą św. będzie można nabyć palmy przygotowane przez wspólnoty parafialne.
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 16.00 w świetlicy przygotowywane będą palmy do sprzedaży. ZAPRASZAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W PRZYGOTOWANIE PALM.
W poniedziałek przeżywać będziemy UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP, Msze święte o godz. 8.00 i 18.00 (Msza imieninowa ks. Proboszcza Józefa).

 

 

czytaj więcej »

Kącik liturgiczny

aktualizowano: 2017-11-18 12:04 Odsłon: 87

Słownik pojęć i symboli liturgicznych

A, jak… ambona, kazalnica, stół słowa Bożego

Z greckiego anabainein – wstępować (podwyższenie, miejsce odczytywania słowa Bożego). W Księdze Nehemiasza (8, 4) czytamy, że pisarz Ezdrasz czytał Prawo z drewnianego podwyższenia (bema), które zrobiono w tym celu. Zwyczaj ten upowszechnił się i trwa do dziś. W synagogach to podwyższenie nosi nazwę bima (z hebrajskiego bamah – wysokość).

Święty Cyprian zwracał uwagę, że nie chodzi w tym wypadku tylko o funkcjonalną praktykę, by czytający był widziany, a w konsekwencji lepiej rozumiany. Wstępowano na podwyższenie (anabainein) dla „wyznawania wiary”; wyznający powinien być widziany przez zgromadzonych. Światło trzeba stawiać na świeczniku, aby świeciło dla wszystkich (List XXXIX).

Po Vaticanum II stosuje się wyrażenie „stół słowa (KL 48, 51; Konstytucja dogmatyczna O Objawieniu Bożym, 21 – dalej: KO), które stawiają ambonę obok „stołu Chleba” (stół Ciała Chrystusa). Ołtarz – stół Chleba i ambona – stół słowa Bożego stanowią przestrzeń komunijną, tu dokonuje się uczta Baranka i uczta słowa Bożego; por. wyrażenie św. Ambrożego (De bono mortis 6, 22): ad nuptias Verbi invitati (zaproszeni na ucztę Słowa); podobnie jak na ucztę Baranka (ad coenam Agni). W KL (48, 51) chodziło także o wyrażenie metaforyczne akcentujące wzbogacenie zakresu czytanego słowa. Całe znaczenie ambony bierze się z faktu, że jest ona miejscem wydarzenia przepowiadania, głoszenia słowa Bożego. Słowo Boże uobecnia się w zgromadzonych. Ambona staje się miejscem anamnezy i może być porównana z ołtarzem. To jest zasadniczy element teologii ambony. Przepowiadanie słowa przyporządkowane jest sakramentalnemu sprawowaniu misterium. Liturgia słowa Bożego jest na pierwszym miejscu anamnetyczna, co nie wyklucza pełnienia fynkcji dydaktycznej i parakletycznej. Ambona jest znakiem „godności słowa Bożego”. Stwierdzenie  to ukazuje się w całej sile, jeśli uwzględni się fakt, że w najstarszym etapie dziejów chrześcijaństwa ambona była identyczna z miejscem głoszenia homilii. Zazwyczaj miejscem głoszenia homilii była katedra biskupa. Jan Chryzostom wspomina, że głosił homilie z katedry, a tylko niekiedy z ambony. OWMR nawiązuje do historii, stwierdzając, że homilia może być głoszona z miejsca przewodniczenia (nr 136). Z drugiej strony to Chrystus mówi, gdy Słowo Boże jest czytane i wyjaśniane (Verba sacrae sctripyuare leguntur et explicantur; Instrukcja Eucharisticum misterium z 25.05.1967 r. – dalej: EM).

Czytanie i głoszenie Słowa Bożego odbywało się z prezbiterium, ze względów akustycznych przeniesiono przed prezbiterium miejsce na podwyższeniu z kilkoma stopniami. Niekiedy stosowano dwie ambony: jedna była przeznaczona na odczytywanie epistoły, a druga (strona północna) – Ewangelii (np. ambony w bazylikach św. Marka w Wenecji, św. Agaty, Ducha Świętego, Apolinarego w Rawennie). W wiekach średnich rozbudowywano je w lektorium (niem. Lettner), a następnie w środku kościoła, przyfilarowe, przyścienne, jak i wolno stojące, z bogatymi ornamentacjami w zależności od panującego stylu, niekiedy w wyszukanych kształtach. Odpowiednikiem ambony w synagodze jest bema, a w meczetach – minbach.

Symbolika ambony wyraża się także w fakcie, że ani komentator, ani przewodniczący scholii, ani kierownik chóru, ani kantor, nie powinni wykonywać swoich funkcji z ambony (por OWMR, nr 105b).

aktualizowano: 2017-11-18 12:04
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone