Ogłoszenia

Zgodnie z obowiązującymi wymogami, biorąc udział Mszach św. i nabożeństwach w kościele mamy obowiązek zakrywania ust i nosa. Dbając o swoje bezpieczeństwo pamiętajmy o stosownych odległościach w czasie liturgii oraz w czasie podchodzenia do Komunii Świętej.

czytaj więcej »

Listy i komunikaty

aktualizowano: 2015-01-07 21:38 Odsłon: 1840

Słowo Pasterskie Księdza Arcybiskupa

Słowo Pasterskie Ks. Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego na 2. Niedzielę po Narodzeniu Pańskim, 04.01.2015.

SŁOWO PASTERSKIE
na 2 niedzielę po Narodzeniu Pańskim 4 stycznia 2015 roku
(Syr 24, 1-2, 8-12; Ef 1, 3-6, 15-18; J 1, 1-18)


Drodzy Bracia kapłani – duszpasterze naszej Archidiecezji,
Osoby życia konsekrowanego,
Ludu Boży Świętego Kościoła Szczecińsko-Kamieńskiego.


Niech [Bóg] da wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych (Ef 1, 18). Jak wyglądają oczy serca, o których pisze św. Paweł? Czy serce może mieć oczy?
Okazuje się, że są takie sprawy w naszym życiu, których nie można ogarnąć zwykłym wzrokiem. Potrzeba innego, głębszego spojrzenia, które jest owocem Bożej łaski i naszej decyzji. Takie spojrzenie ma związek z miłością i wiarą, pochodzi z serca.  Tylko oczy serca mogą rozpoznać Boga w Najświętszym Sakramencie ołtarza. Oczy ciała zobaczą jedynie zasłonę białego opłatka. Tylko oczy serca mogą rozpoznać Boga w drugim człowieku. Tylko oczy serca zrozumieją Bożą pedagogię w naszym życiui paradoks miłosierdzia.

Na koniec tej Mszy Świętej, podobnie jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, uklękniemy przed Najświętszym Sakramentem w adoracji. Oddając cześć Panu Jezusowi obecnemu pod postacią chleba będziemy prosić Ducha Świętego, aby pozwolił nam patrzeć sercem i w świetle Bożej prawdy na sprawy naszego życia.   Chcemy też dziękować Panu Bogu za wszystkich kapłanów, którzy ustanowieni przez Jezusa Chrystusa w kapłańskim posługiwaniu, są pośród nas szafarzami łaski sakramentalnej i głosicielami Bożej prawdy. Chcą też być, na miarę naszych ludzkich możliwości, przykładem ewangelicznego życia. Dziękujemy też za biskupie posługiwanie naszych pasterzy, ustanowionych w apostolskim urzędzie. Jeszcze przeżywamy radość święceń biskupich Księdza Biskupa Henryka – naszego nowego biskupa pomocniczego, a już serca nasze kierują się ku osobie Księdza Biskupa Mariana Błażeja Kruszyłowicza, który w dniu 6 stycznia 2015 r. będzie obchodził 25. rocznicę sakry biskupiej, otrzymanej z rąk św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Jestem wdzięczny wam, Bracia kapłani, a także wielu środowiskom duszpasterskim, iż do tego Jubileuszu nawiązywaliście przy różnych okazjach w trakcie całego mijającego roku. Były to piękne i bardzo eklezjalne znaki braterskiej jedności i wdzięczności pastoralnej. Dokładnie w dniu Jubileuszu o godz. 9.00 Dostojny Jubilat będzie przewodniczył Mszy Świętej w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie, a następnie otworzy V Szczeciński Orszak Trzech Króli. 

Główne obchody Jubileuszu 25-lecia posługi Księdza Biskupa Mariana Błażeja będziemy jednak obchodzili w sobotę dnia 10 stycznia, w czasie uroczystej Mszy Świętej, sprawowanej przez Dostojnego Jubilata w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie, o godz. 11.00. Przybędą także Księża Biskupi z całej Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej. Do udziału w tym uroczystym Dziękczynieniu zapraszam niniejszym jeszcze raz całe Duchowieństwo i wszystkich Wiernych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Bardzo proszę, aby przy Księdzu Biskupie Jubilacie jak najliczniej stanęli w tym Dniu członkowie Kapituł naszej Archidiecezji, Księża pracujący bezpośrednio w duszpasterstwie oraz w różnych instytucjach kościelnych, członkowie Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz osoby żyjące indywidualną konsekracją. Gorąco zapraszam też do katedry wszystkich Was, Siostry i Bracia, dosłownie wszystkie środowiska ruchów, stowarzyszeń i różne wspólnoty kościelne, a także rodziny, dzieci i młodzież, chorych i samotnych, katechetów i wszystkich nauczycieli, przyjaciół Księdza Biskupa Jubilata i dosłownie cały Lud Boży.

Warto przy tej okazji przypomnieć, że nasz Ksiądz Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz, biskup tytularny Hadrumetu, urodził się 6 maja 1936 r. w Gliniszczach, w diecezji grodzieńskiej. Biskupem pomocniczym w Szczecinie został mianowany 9 grudnia 1989 r., konsekrowany był osobiście przez świętego Jana Pawła II w bazylice św. Piotra Apostoła w Rzymie 6 stycznia 1990 roku. Na dewizę biskupią wybrał łacińskie zawołanie Obedientia et Pax – Posłuszeństwo i Pokój. Warto zaznaczyć, że identyczne hasło miał też święty papież Jan XXIII.

Powołanie franciszkańskie Biskup Marian Błażej rozpoznał m.in. dzięki lekturze „Rycerza Niepokalanej”. Dnia 30 sierpnia 1952 r.  został przyjęty do Zakonu Ojców Franciszkanów Konwentualnych, w Łagiewnikach koło Łodzi przywdział habit św. Franciszka i otrzymał imię zakonne Błażej. Dnia 8 grudnia 1957 r.  złożył śluby uroczyste na zawsze. Święcenia kapłańskie przyjął 7 lutego 1960 r. W czasie posługi kapłańskiej i zakonnej był m.in. katechetą szkół średnich w Koszalinie, ekonomem Prowincji Zakonnej, definitorem i wikariuszem Prowincji, wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Krakowie oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był też gwardianem klasztoru w Niepokalanowie a następnie w Kurii Generalnej Franciszkanów w Rzymie był definitorem generalnym, wikariuszem generalnym, a przez pewien czas pełnił także obowiązki generała Zakonu. W czasie pracy w Kurii Generalnej Franciszkanów w Rzymie, jako członek Papieskiej Komisji ds. Rosji opiekował się franciszkanami w krajach Europy Wschodniej. Podróżował w tych sprawach do Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, i kilku republik ZSRR, wypełniając szczególne misje powierzone mu przez Stolicę Apostolską. Po zakończeniu posługi w Kurii Generalnej Franciszkanów w Rzymie, został wybrany przełożonym Prowincji zakonnej w Warszawie, a także Przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Już jako szczeciński biskup pomocniczy uczestniczył w pracach kilku Komisji i Zespołów Konferencji Episkopatu Polski. Był także uczestnikiem Synodu Biskupów. Podtrzymuje też do dzisiaj swoje kontakty z lokalnymi Kościołami w krajach Europy Wschodniej, szczególnie na Ukrainie, Białorusi, Rosji i Rumunii. Wszystkie te sprawy stają się jednak małe wobec najbardziej owocnej drogi jego życia, jaką bez wątpienia stało się gorliwe duszpasterskie posługiwanie Biskupa Jubilata na ziemi nad Odrą i Bałtykiem. Nikt nie jest w stanie zliczyć wygłoszonych kazań, sprawowanych Liturgii, udzielanych sakramentów świętych, szczególnie bierzmowania, poświęceń, błogosławieństw, przeprowadzonych wizytacji kanonicznych, a tym bardziej wielorakich spotkań, narad, konferencji, przygotowywanych dokumentów kościelnych, rozmów i konsultacji, także społecznych, czy innej formy udziału w życiu naszego Kościoła. Stanął na naszej ziemi jako bezpośredni i lojalny współpracownik kolejnych biskupów, od Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego poczynając, aż po obecny czas.

Niech Bóg będzie uwielbiony za wielość owoców biskupiego posługiwania naszego Biskupa seniora Mariana Błażeja Kruszyłowicza, a jemu samemu niech obficie udziela potrzebnych sił fizycznych i dobrego zdrowia na kolejne, oby najdłuższe lata pośród nas.

Przypominając powyższe jeszcze raz gorąco wszystkich Was, Umiłowani, zapraszam do Szczecińskiej Katedry w sobotę, 10 stycznia, na godz. 11–tą, abyśmy razem mogli wyśpiewać Bogu uroczyste Te Deum za łaski otrzymane w całym 25-leciu
przez biskupią posługę Dostojnego Jubilata.

Na cały rozpoczęty Rok 2015 przyjmijcie – Umiłowani – moje najlepsze życzenia, oraz dar stałej modlitwy i błogosławieństwo. 

     + Andrzej Dzięga
 Arcybiskup Metropolita
Szczecińsko-Kamieński


Szczecin, dnia 2 stycznia 2015 roku.


 

aktualizowano: 2015-01-07 21:38
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone