Ogłoszenia

Zgodnie z obowiązującymi wymogami, biorąc udział Mszach św. i nabożeństwach w kościele mamy obowiązek zakrywania ust i nosa. Dbając o swoje bezpieczeństwo pamiętajmy o stosownych odległościach w czasie liturgii oraz w czasie podchodzenia do Komunii Świętej.

czytaj więcej »

Listy i komunikaty

aktualizowano: 2014-07-10 09:16 Odsłon: 2453

Słowo Pasterskie na rozpoczęcie Roku Serca Jezusowego

Ustanowienie Roku Serca Jezusowego w szczecińskim Sanktuarium

 
SŁOWO PASTERSKIE
na rozpoczęcie Roku Serca Jezusowego 

(Jr 20, 10-13; Rz 5, 12-15;Mt 10, 26-33)  


Drodzy Bracia Kapłani. Osoby życia konsekrowanego.
Siostry i Bracia – Umiłowany Ludu Boży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej,
a także wszyscy uczestnicy niedzielnej Liturgii.


Zatrzymujemy się w niedzielnej medytacji nad odczytanym przed chwilą Słowem Pana. Pociesza nas pewność Jeremiasza: Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. Apostoł Paweł z kolei przypomina nam o obfitości łaski, która spłynęła na grzeszników, jako dar Boży udzielony przez Jezusa Chrystusa. Sam zaś Jezus Chrystus zapewnia nas, że przyzna się przed swoim Ojcem w niebie do każdego, kto przed ludźmi będzie umiał się przyznać do Niego. Jeremiasz wiernie głosił słowo nakazane mu przez Pana, chociaż wielokrotnie cierpiał z tej racji odrzucenie i wyszydzenie przez ludzi. Apostołowie także poszli na cały świat, aby głosić Prawdę o Jezusie Zmartwychwstałym, jedynym Zbawicielu, którego trzeba przyjąć aktem wiary i za którym należy podążać w codziennym życiu. Także każdy i każda z nas, którzy w obecnym pokoleniu chcemy pozostać wierni Jezusowi, jesteśmy wezwani do takiego wiernego świadectwa o naszym Panu wobec innych ludzi. Do zaangażowania się w takie świadectwo potrzeba nie tylko pokornej wiary i ufnej nadziei, ale także żarliwej miłości do Boga oraz – z racji na Boga – miłości do innych ludzi. To właśnie miłość, której doświadczamy w Najświętszym Sercu Jezusa Chrystusa,  daje sercom ludzkim tę szczególną duchową siłę do zaangażowania się posługę miłości.
 
Umiłowani.
Przeżywamy dzisiejszą niedzielę pośrodku trwających Dni Eucharystycznych, zwanych dawniej Oktawą Bożego Ciała. Jeszcze czujemy tę wyjątkową radość serca, które szczerze wielbi Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Czyniliśmy to podczas Procesji do czterech ołtarzy w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. W bardzo wielu świątyniach, także w naszej Archidiecezji, przez cały ten tydzień trwa szczególne uwielbienie Najświętszego Sakramentu, a nawet procesje eucharystyczne wokół kościołów. Zwieńczeniem tych dni jest Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która przypada zawsze w piątek po zakończeniu oktawy Bożego Ciała. W Szczecinie od szeregu lat podąża wtedy ulicami Miasta procesja z Najświętszym Sakramentem od kościoła Księży Jezuitów do prowadzonego przez Księży Chrystusowców Sanktuarium Serca Jezusowego.
 
Tegoroczna Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa ma jednak dodatkowy wymiar duszpasterski. Oto w przyszłym roku – 2015 – minie dwieście pięćdziesiąt lat od ustanowienia Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Szczecińskie Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, w którym posługują Księża Chrystusowcy, wspólną decyzją moją oraz Generała Zgromadzenia, od dnia 27 czerwca, czyli od Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, będzie obchodziło Rok Serca Jezusowego. Do tych wydarzeń duszpasterskich oraz do duchowego programu będą mogły też odpowiednio dołączyć inne świątynie naszej Archidiecezji, dedykowane Sercu Bożemu. Warto przypomnieć z tej racji fragmenty Listu Pasterskiego, jakie pięćdziesiąt lat temu skierował do wiernych Krakowa i całej archidiecezji ówczesny młody metropolita krakowski, arcybiskup Karol Wojtyła, dzisiaj już święty Jan Paweł II. Pisał wtedy m.in.:
„ /…/ w roku 1765 została ustanowiona uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dokonało się to na szczególną prośbę króla polskiego i biskupów polskich. /…/ Papież Klemens XIII dozwolił wówczas na wprowadzenie tego święta tylko w Polsce oraz w kościołach Arcybractwa Najświętszego Serca. /…/ Jakkolwiek Francja może być uważana za ojczyznę nowożytnego nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa, to jednak już na kilkanaście lat przed św. Małgorzatą Marią (Alacoque) Polak, o. Kasper Drużbicki napisał książkę pt. „Meta cordium Cor Jesu” (Serce Jezusa ogniskiem serc), w której bardzo dokładnie określił przedmiot i treść tego nabożeństwa. /…/ Nic przeto dziwnego, że nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa miało swoją ojczyznę również w Polsce. Z Polski najusilniej proszono o zatwierdzenie uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. /…/ I rzeczywiście tak się stało 6 lutego 1765 roku za papieża Klemensa XIII. Liturgiczne święto Najświętszego Serca Pana Jezusa zostało wprowadzone w Polsce wcześniej niż w jakimkolwiek innym kraju. Dopiero zaś w 1856 roku, na prośbę z kolei biskupów francuskich, rozszerzyło się ono na cały Kościół. /…/ Istotnie, święto liturgiczne przyczyniło się do wzmożenia tego nabożeństwa również w Polsce. /…/ Dowodem tego jest  bazylika pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego (w Krakowie), której konsekracja w 1921 roku – po pierwszej wojnie światowej – zgromadziła wszystkich ówczesnych biskupów polskich, a prymas kardynał Dalbor odczytał akt poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu. Na kamieniu węgielnym tego kościoła znajdują się następujące słowa: „Ty, o nieśmiertelny Królu Wieków, na ziemie nasze stąd wypuść słodkiego Serca Twego płomienie; do miast i wiosek, do serc i umysłów wejdź zwycięzcą, zamieszkaj w nich, władaj”. /…/ Serce Jezusa jest nie tylko fizycznym organem Jego ciała, ale także siedliskiem Jego uczuć, a przez to szczególnym wyrazem całej jego Osoby. Boska Osoba Syna, który jest Słowem współistotnym Ojcu, znalazła dla siebie – a także i dla nas, ludzi – wyraz. Jest to wyraz wspaniały  i pociągający. Serce Syna Bożego przemawia pełnią łaski, która w nim się zawiera, a równocześnie promieniuje także pełnią doskonałego człowieczeństwa, które pobudza do ufności i naśladowania. Nabożeństwo do Serca
Pana Jezusa pozwala nam nawiązać szczególną łączność z Osobą Boskiego Mistrza w tym, co w niej jest tak wspaniale ludzkie. I dlatego też nabożeństwo to posiada wpływ wybitnie uszlachetniający na poszczególne dusze. /…/ I dlatego też tak szeroko rozpowszechnia się praktyka poświęcenia Najświętszemu Sercu – poświęcenia osobistego, poświęcenia rodzin, a także całych społeczności, parafii, diecezji, narodów.  W ten sposób Serce Jezusa nieustannie pracuje nad naszymi sercami.  /…/ Z uznaniem i wdzięcznością patrzymy /…/ na inicjatywę naszych przodków, którzy wyprosili u Stolicy Świętej wprowadzenie święta Najświętszego Serca Jezusowego. Widzimy w tym jeden z owoców Chrztu św., który Polska przyjęła w 966 roku. Otwarte zostały w ten sposób szersze możliwości oddziaływania Serca Boga – Człowieka, Jego pracy nad sercami ludzkimi, Jego troskliwego czuwania nad losem całych społeczeństw. /…/ Naprzeciw udręczonych niejednokrotnie serc człowieczych, naprzeciw doświadczonej ludzkości stoi otwarte na krzyżu  włócznią setnika Serce Boga-Człowieka. /…/”.


Warto, Umiłowani, nad tymi myślami zatrzymać naszą myśl i pomedytować nad tajemnicą działania Boga poprzez tajemnicę Serca Jezusowego i tajemnicę serca człowieczego. Warto powtarzać znaną i prostą aklamację: „Jezu cichy i Serca pokornego, uczyń serca nasze według Serca Twego”. Warto adorować tajemnicę Serca Jezusowego w tajemnicy Eucharystii. Warto przy Sercu Jezusowym uczyć się także dzisiaj nowych zasad cywilizacji Miłości, o którą wołał św. Jan Paweł II oraz nadziei Miłosierdzia Bożego, na które ten święty skierował uwagę świata.

Zapraszam wszystkich Was, Bracia kapłani, osoby życia konsekrowanego, rodzice i dzieci, młodzieży i dorośli, chorzy i smutni, stęsknieni miłości, do udziału w Procesji oraz we Mszy świętej rozpoczynających Rok Serca Jezusowego w naszym szczecińskim Sanktuarium, u Księży Chrystusowców. Szczegóły uroczystości oraz duchowych przywilejów całego Roku będą sukcesywnie podawane duszpasterzom i wiernym. Zachęcam, by świątynia, znana w Szczecinie nie tylko z kultu Serca Jezusowego, ale także z nieustannej Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz z posługi kapłanów w konfesjonale, stała się przez cały Rok Serca Jezusowego ożywionym Centrum pojednania człowieka z Bogiem oraz pojednania między ludźmi.
Na ten otwierający się czas łaski z serca wszystkim Wam błogosławię w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

      + Andrzej Dzięga
 Arcybiskup Metropolita
Szczecińsko-Kamieński

Szczecin, dnia 20 czerwca 2014 r.
  

aktualizowano: 2014-07-10 09:16
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone