Ogłoszenia

W poniedziałek kończymy wizytę duszpasterską Rodzin. Zachęcamy do zgłaszania kolędy dodatkowej

czytaj więcej »

Adwent

aktualizowano: 2016-12-03 19:54 Odsłon: 585

Bądź gotowy dziś!

„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie” (Mt 24, 42)

I Niedziela Adwentu

Dzisiejsza perykopa ewangeliczna niesie w sobie konkretne i jasne przesłanie. Chrystus Pan wzywa wszystkich do czujności, aby być gotowym na dzień Jego przyjścia (Łk 24, 37-44). Jezus mówi krótko, wzywając do pełnej gotowości na dzień sądu: „czuwajcie i bądźcie gotowi!”. Ku przestrodze słuchaczy przywołuje On zamierzchłe czasy, kiedy to potop pochłonął grzeszną ludzkość, za wyjątkiem Noego, który żył w przyjaźni z Bogiem (Rdz 6, 9), i jego rodziny. Nikt się nie spodziewał, że coś takiego może się wydarzyć, że nagle otworzą się niebiosa oraz przyjdzie potop i nastanie wszystko nowe.

Może nawet naśmiewali się z Noego, budującego arkę daleko od morza. I mówi Jezus, że tak jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego (w. 37). Tak jak w czasach Noego toczyło się normalne życie i nadszedł czas odpłaty, tak samo będzie w dniu Pańskim. Żaden portal społecznościowy, żaden sms nie uprzedzi, nie ostrzeże nikogo przed nadchodzącym sądem Bożym.

Bóg wkraczając w historię ludzkości zaskoczy wszystkich, którzy w doczesności będą pokładać nadzieję. Noe ocalał, ponieważ słuchał Boga. On był gotowy na spotkanie z Nim, choć też nie wiedział, kiedy to nastąpi. A zatem, żeby nie być zaskoczonym i przegranym, trzeba żyć w ciągłej gotowości na przyjście Chrystusa. Ocalenie lub zatracenie zależy od tego, jak będę przeżywał każdy dzień. Moje zbawienie zależy ode mnie. Nawet nie ma znaczenia informacja kiedy Pan przyjdzie. Ważne, czy będę Go oczekiwał, jak będę żył. Zwróćmy uwagę co mówi Jezus: „Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony” (w. 40). Wykonywali tę sama pracę, ale tylko jeden został zbawiony. Trzeba bardzo przejąć się słowami Pana i uwierzyć, że tylko ten ocaleje, kto podporządkuje swoje życie wymaganiom Ewangelii.  W oczyszczającym ogniu sądu Bożego przetrwa tylko to, co zostało zbudowane na fundamencie słowa Bożego (Mt 7, 24). Jakie czyny, taka nagroda. Rozważając tekst Ewangelii zawsze trzeba pamiętać, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i żył na Jego chwałę. Z pomocą przychodzi też drugie czytanie (Rz 13, 11-14), w którym św. Paweł wzywa do życia w pełni chrześcijańskiego, w wolności dzieci Bożych, rozumiejących chwilę obecną. Czas który teraz przeżywamy, jest stosowna chwilą, w której dokonuje się zbawienie. Dlatego trzeba odrzucić zło (uczynki ciemności), a żyć wiarą i miłością (zbroja światła). Moje życie ma być troszczeniem się o wieczność, a nie dogadzaniem ciału. Przyzwoitość życia, do której św. Paweł wzywa chrześcijan, polega na życiu w wolności od grzechu, w przyjaźni z Chrystusem. Kto w taki sposób będzie przeżywał każdy dzień swego życia, może z nadzieją i ufnością oczekiwać Pana, który już nadchodzi, by osądzić ziemię (Ps 96, 13).

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2016-12-03 19:54
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone