Ogłoszenia

W poniedziałek kończymy wizytę duszpasterską Rodzin. Zachęcamy do zgłaszania kolędy dodatkowej

czytaj więcej »

Adwent

aktualizowano: 2017-12-09 18:55 Odsłon: 325

Czuwajcie więc!

I Niedziela Adwentu

Wkraczamy w czas Adwentu, który jest czasem  radosnego oczekiwania i przygotowywania się na przyjście Chrystusa. Co Jezus nam mówi na progu liturgicznego Adwentu? Krótki fragment Ewangelii Markowej, który stanowi zakończenie trzynastego rozdziału tejże Ewangelii, jest wezwaniem do czuwania (Mk 13, 33-37). Wezwaniem ponawianym kilkakrotnie. Można rzec, że to słowo zdominowało dzisiejszą perykopę ewangeliczną. Jeżeli tak jest to znaczy, że jest to bardzo ważne.

Jezusowi zależy, aby Jego uczniowie byli bez zarzutu w dniu Jego przyjścia. Mowa skierowana do Piotra, Jakuba, Jana i  Andrzeja (zob. w. 3) jest skierowana do wszystkich, do całego Kościoła i jest aktualna aż do Jego powrotu.

Czuwajcie! Greckie słowo agrypeno oznacza kogoś, kto nocuje na otwartej przestrzeni i uważnie wsłuchuje się w odgłosy i szmery nocy. Czuwający w takich warunkach musi więc wykazać się i odwagą, i trzeźwością, i czujnością. Jak zatem rozumieć Jezusowe „czuwajcie”? Co czynić?

Chrześcijanin czuwa, ponieważ oczekuje przyjścia Pana. Wyznaje tę prawdę podczas każdej Mszy świętej: „Głosimy śmierć Twoja Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”. Jeżeli wierzy w te słowa które wypowiada, to czeka na ich spełnienie. Czuwa, bo oczekuje Pana. Kto Go nie oczekuje, nie czuwa. Dlatego dla ucznia czuwanie jest rzeczą konieczną i niewystarczającą. Czuwanie o którym mówi dziś Jezus, nie oznacza wcale bezczynności. Chrystus swoimi słowami wzywa do czuwania polegającego na wypełnianiu Jego woli: „Powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie” (w. 34). Każdy ma zajęcie! Każdy z nas otrzymał w domu Pana konkretne zadanie do wykonania, które obejmuje całe jego życie!

Pamiętamy przypowieść o talentach (Mt 25, 14-30)? W sakramencie Chrztu św. otrzymaliśmy Ducha Świętego. Zostaliśmy obdarowani i uzdolnieni do życia na wzór Jezusa i we wspólnocie Kościoła każdy  z nas  tym szczególnym darem  Ducha winien posługiwać dla wspólnego dobra i tym darem nawzajem sobie służyć (zob. 1 Kor 12, 7-11), aby w ten sposób wznosić się we wzajemnym budowaniu.

Trzeba z radością w sercu pomnażać dary wiedząc, że Pan jest blisko.

„A zatem rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej was, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom (Rz 13, 11-14). Do takiego czuwania wzywa św. Paweł. W tej walce duchowej i czuwaniu nie jesteśmy osamotnieni. Nie brakuje nam żadnej łaski, aby tę walkę wygrać. Jezus jest z nami i On nas umacnia, abyśmy byli bez zarzutu w dniu Jego przyjścia (zob. 1 Kor 1, 3-9). Czuwajcie więc!

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2017-12-09 18:55
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone