Ogłoszenia

W poniedziałek kończymy wizytę duszpasterską Rodzin. Zachęcamy do zgłaszania kolędy dodatkowej

czytaj więcej »

Adwent

aktualizowano: 2016-12-10 20:42 Odsłon: 714

Konieczność nawrócenia

„Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 3, 2)

II Niedziela Adwentu

Na naszych adwentowych ścieżkach pojawia się dziś Jan Chrzciciel, który wzywa do nawrócenia (Mt 3, 1-12). Ostatni prorok Starego Testamentu, surowy asceta, prowadzący działalność na Pustyni Judzkiej, głosił słowo Boże przynaglając lud do przemiany serca i udzielał chrztu nawrócenia na odpuszczenie grzechów (Mk 1, 4). Jan chrzcił w wodach Jordanu i „ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem” (w.5). Jak przekonywujący był ten prorok, jakże skuteczny w nawoływaniu do przemiany życia skoro nie tylko prosty lud ciągnął do niego, ale także faryzeusze i saduceusze! To była misja na wielką skalę. Chrzest Janowy i jego nauczanie były darem Bożego miłosierdzia dla wszystkich pragnących rozpocząć nowe życie i tworzyły jednocześnie przestrzeń do proklamowania, nadchodzącego w mocy Ducha Świętego, Mesjasza Bożego. Jana śmiało można nazwać apostołem pragnącym otworzyć serca wszystkich na dar zbawienia, ofiarowany przez Boga w Jezusie. Staje on niejako w cieniu, umniejsza się, aby nie przysłaniać sobą Tego, który będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem, a który już stoi pośród ludu zgromadzonego nad brzegiem Jordanu (zob. J 1, 26). To właśnie w Jezusie Chrystusie królestwo niebieskie przychodzi na ziemię. On, który sam jest królestwem Ojca, pragnie urzeczywistnić je w naszych sercach, żebyśmy już tu na ziemi żyli tą nadprzyrodzoną rzeczywistością, która jest jak najbardziej realna. Ale żeby tam wejść, trzeba usunąć wszelkie przeszkody. Mówiąc wprost – to ja muszę usunąć grzech ze swego życia! Szczerze pragnąć Boga i do Niego się nawrócić. To jest moje adwentowe zadanie. I trzeba się śpieszyć! Jan Chrzciciel - głos, który woła na pustyni - woła w imieniu Boga. Obraz rolnika, który oddziela ziarno od plew, mówi o sądzie Bożym i podobnie obraz siekiery przyłożonej do korzenia drzew, przynagla do radykalnej przemiany życia. Dla wszystkich żyjących pod słońcem nadeszła już godzina wyboru. Nie można dłużej zwlekać, bo może być za późno. To jest zadanie na dziś: odwrócić się od zła, od grzechu i zwrócić się do Boga. Umieścić Go w centrum swojego serca, pozwolić Mu działać w swoim życiu i dać się formować, z całkowitym zaufaniem, bez obaw. Jego uczynić swoim jedynym Panem. Jeżeli pragnę wejść do królestwa niebieskiego, to muszę uczynić wszystko, aby nie być już więcej potomstwem żmijowym! Otworzyć ucho i serce na słowo Ojca, który mówi do mnie przez Syna. Tylko radykalne działania pozwolą mi wydać godny owoc nawrócenia.

W sakramencie Chrztu św. następuje śmierć starego człowieka  i narodziny nowego, zanurzonego w życie Boga. Człowiek jest świątynią Bożą. Tu nie miejsca na grzech! Skoro Chrystus uwolnił nas od grzechu to już więcej nie grzeszmy. Z Bożą pomocą jest to możliwe, i konieczne, i dla nas zbawienne.

Świętość, do której Bóg nas powołał, jest w zasięgu naszych możliwości. Trzeba tylko wykorzystać łaskę, jaką Jezus daje w sakramencie pokuty i pojednania oraz w Eucharystii. Trzeba prosić Pana, aby wzbudził w każdym z nas pragnienie życia świętego. Przyzywać z wiarą pomocy Ducha Świętego, by ogień Jego miłość rozpalił nas, oczyścił i uświęcił, bo tylko ten, kto pełni wolę Ojca, który jest w niebie wejdzie do królestwa niebieskiego (zob. Mt 7, 21).

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2016-12-10 20:42
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone