Ogłoszenia

W poniedziałek kończymy wizytę duszpasterską Rodzin. Zachęcamy do zgłaszania kolędy dodatkowej

czytaj więcej »

Adwent

aktualizowano: 2017-12-16 23:17 Odsłon: 328

Moja droga do Boga

„Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki” (Mk 1, 3)

II Niedziela Adwentu

Jan Chrzciciel, prorok, który przyszedł w mocy i duchu Eliasza, wkracza dziś w aktualnie przeżywany czas Adwentu, w czas naszego zbawienia, które dokonuje się tu i teraz. Jan wzywa do nawrócenia, do prostowania splątanych dróg naszego życia (Mk 1, 1-8). Prorok posłany przez Boga wkracza w nasze życie z pełnym mocy słowem Bożym: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki” (w. 3).

Każdy kto słyszy jest wezwany do przyjęcia w swoje życie Boga, do spotkania z Nim w wierze, której owocem jest życie wieczne. Bóg pragnie przyjść do każdego człowieka. Pragnie każdego obdarować swoja łaską. Dąży do tego, aby każdy doświadczył Jego miłości. Choć to człowiek jest wezwany do prostowania drogi dla Boga, to w rzeczywistości sam Bóg to czyni. Albowiem nawrócenie grzesznika jest dziełem Jego łaski, jest darem miłosiernego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi. Każdy kto słyszy słowa dzisiejszej Ewangelii już doświadcza Bożej miłości. Dobra Nowina to głos Boga skierowany do grzesznika, aby się nawrócił i miał życie. „Przez wszystkie słowa Pisma Świętego Bóg wypowiada tylko jedno Słowo, w którym wypowiada się cały” (KKK 102). Tym Słowem jest Jezus, Syn Boży, w którym mamy odpuszczenie grzechów. Ojciec pociąga nas do siebie przez Syna, w Nim objawia się jako kochający nas szaloną miłością bez granic. Jeżeli przyjmiemy Jego dar – Syna, który chrzci Duchem Świętym, staniemy się wolnymi dziećmi Boga. Bóg w swoim miłosierdziu przebaczy nam, uzdrowi chore serce i poprowadzi tą jedyną Drogą wiodącą do Prawdy dającej Życie. Ten rok liturgiczny przeżywamy pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Kościół przypomina nam, że w sakramencie bierzmowania otrzymaliśmy Ducha Świętego, który uzdalnia nas do życia na wzór Syna. „Mając życie od Ducha, do Ducha też się stosujmy” (Ga 5, 25). Póki więc trwa czas zbawienia, nawracajmy się! Prostowanie dróg, do czego wzywa Jan Chrzciciel, to usuwanie ze swego życia wszelkich przeszkód, które nie pozwalają na pogłębienie relacji z Chrystusem, są przeszkodą w przylgnięciu do Pana. Ewangelię cechuje radykalizm. Przyjąć z wiarą słowo Boże oznacza dobrowolne poddanie wszystkich obszarów swego życia jego wymaganiom. Chrystusowi powierzam kierowanie moją historią zbawienia, Jemu daję we wszystkim pierwszeństwo i idę za Nim w posłuszeństwie wiary, wykorzystując na drodze swego uświęcenia wszystkie środki jakimi dysponuje Kościół, aby maksymalnie współpracować z łaską, pomnażając Boże dary. W drodze do królestwa idę na całość, wdzieram się tam gwałtem! Jestem zdeterminowany, aby zająć miejsce na godach Baranka!

Czas więc najwyższy porzucić bezdroża grzechu i wejść na drogę, którą idzie Chrystus. Jeżeli Go wprowadzę do swego serca, to On wprowadzi mnie do domu Ojca. Tam dopiero zacznie się życie!

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2017-12-16 23:17
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone