Ogłoszenia

W poniedziałek kończymy wizytę duszpasterską Rodzin. Zachęcamy do zgłaszania kolędy dodatkowej

czytaj więcej »

Adwent

utworzono : 2014-12-05 20:14 Odsłon: 562

Moja droga do Boga

W drugą niedzielę Adwentu stajemy u początku Ewangelii św. Marka. Jak pisze ewangelista jest to Dobra Nowina Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Dzisiejszy fragment mówi o orędziu Jana Chrzciciela, który wzywa Izraela do przygotowania się na przyjście Tego, który już idzie za nim (Mk 1,1-8).

Jan Chrzciciel jest posłany przez Boga, aby przygotował drogę dla Pana, który chrzcić będzie Duchem Świętym. Słowo Boże, które głosił prorok Izajasz już się wypełnia. Obiecany już nadchodzi. Wszystko zmierza ku Chrystusowi. Cała judzka kraina i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy ciągną nad Jordan, do Jana. Znękany lud pragnie sprawiedliwości, wolności. Pragnie rozpocząć nowy rozdział życia. Słowo głoszone przez proroka dotyka ludzkich serc! Przejęli się słowami Jana.

W świetle Ewangelii patrzę na moje życie, odkupione przez Chrystusa. Rozlega się wołanie: Przygotuj drogę Panu! Prostuj dla Niego ścieżki swego życia! Bóg umiłował mnie w swoim Synu. Pragnie do mnie przyjść i uczynić mnie szczęśliwym. Nie chce tego robić wbrew mojej woli. Bóg czeka cierpliwie na moją decyzję. Jeżeli pragnę, żeby Bóg zamieszkał we mnie, to czas najwyższy, żebym przygotował Jemu drogę do mego serca. Trzeba usunąć wszelkie przeszkody, wyrzucić nawet najdrobniejsze zło, oczyścić gruntownie swoje serce, żeby Pan mógł w nim zamieszkać.

Te słowa z Księgi Izajasza, które przytacza św. Marek są wyrazem Bożego miłosierdzia, zaproszeniem do komunii z Panem. Nie mogę więc przegapić tej najważniejszej chwili w życiu, kiedy Jezus będzie przechodził. Gotowość i czuwanie to znaki rozpoznawcze Adwentu. Ci, którzy przyszli do Jana, nad Jordan nie kierowali się ciekawością, ale pragnieniem nawrócenia. Patrzę na swoje serce.

Powołał mnie Bóg do świętości. To jest najważniejszy cel w moim życiu. Staję więc przed Panem, ja grzesznik, który pragnie wyzwolenia z nędzy grzechu, który prosi o adwentową łaskę wewnętrznego uzdrowienia, uświęcenia całego życia. Przyjdź Emmanuelu! W mocy Twego Ducha przyjdź i wyprostuj moją drogę do Ciebie!

Marek Stankiewicz

utworzono : 2014-12-05 20:14
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone