Ogłoszenia

W poniedziałek kończymy wizytę duszpasterską Rodzin. Zachęcamy do zgłaszania kolędy dodatkowej

czytaj więcej »

Adwent

utworzono : 2014-12-11 20:02 Odsłon: 620

Moje świadectwo wiary

W trzecią niedzielę Adwentu staje przede mną Jan Chrzciciel jako świadek (J1,6-8. 19-28). Jest to człowiek posłany przez Boga, aby zaświadczył o światłości. On daje świadectwo, wobec przesłuchujących go przedstawicieli władzy żydowskiej o Jezusie, który już nadchodzi, aby objawić się przed Izraelem.

Bardzo ważne jest uświadomienie sobie kto to jest świadek. Św. Jan Apostoł tak pisze: „To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy słyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. Bo życie objawiło się, myśmy je widzieli i o nim zaświadczamy” (1J 1,1-2a). Świadek przekazuje to, w czym sam uczestniczył, co sam przeżywał, co otrzymał, co było doświadczeniem jego życia. On tą prawdą żyje i ją głosi. Kontynuuje dzieło swego mistrza. Nawracający się uczeń Chrystusa jest również powołany do dawania świadectwa o Nim życiem i słowem. Tak, jak Maryja, prorocy, apostołowie i wielu innych chrześcijan.

Prostując swoja drogę do Pana, staję w świetle ewangelicznej prawdy, którą staram się żyć na co dzień. Wprowadzając słowo Boże w swoje codzienne życie buduję na skale. Staram się być autentyczny. Pragnę tak żyć, jak wierzę. W ten sposób realizuję swoja chrześcijańską misję, do której jestem powołany na mocy sakramentu chrztu świętego. Dla człowieka, który przyoblókł się w Chrystusa, świadectwo jego wiary jest jakby zewnętrzną szatą. Trzeba swoim życiem ukazywać Jezusa. Taki jest cel świadectwa, aby innych przyprowadzić do Niego. Świadectwo musi rodzić świadectwo! Dlatego tak ważna jest moja osobista relacja z Panem. Siła mojego świadectwa zależy od mojej więzi z Chrystusem. Bez Niego nic nie mogę uczynić. Czytanie Biblii, modlitwa, życie Eucharystią. Przyjmuję Pana w słowie i sakramencie, żeby to On jaśniał w moim życiu. Nie zapalę nikogo płomieniem miłości, jeżeli sam nie będę płonął tą miłością. Dzisiaj jest ogromna potrzeba dawania świadectwa. Nauczycieli jest dosyć. Mam świadomość mojej niedoskonałości w głoszeniu Pana. Ciebie Jezu proszę: pomóż mi stawać się podobnym do Jana, bym odważnie wyznawał wiarę w Ciebie.

Marek Stankiewicz

utworzono : 2014-12-11 20:02
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone