Ogłoszenia

W poniedziałek kończymy wizytę duszpasterską Rodzin. Zachęcamy do zgłaszania kolędy dodatkowej

czytaj więcej »

Adwent

aktualizowano: 2017-12-23 23:19 Odsłon: 304

Świadek prawdy

„Takie jest świadectwo Jana” (J 1, 19a)

III Niedziela Adwentu

Świadectwo o Słowie Wcielonym, i to podwójne, jest przesłaniem dzisiejszej Ewangelii (J 1, 6-8. 19-28). Najpierw Prolog Janowej Ewangelii, w którym Autor ukazuje Jana, człowieka posłanego przez Boga, aby zaświadczył o światłości. Natomiast drugie świadectwo pochodzi bezpośrednio od Chrzciciela. Spowodowali je wysłannicy Sanhedrynu, którego uwagi nie mogła ujść działalność Jana, ani jego „wzięcie” u ludu. To były wystarczające powody, aby tam, po drugiej stronie Jordanu przesłuchać Jana, a w razie konieczności wytoczyć proces i skazać go. Jak się zachowuje Jan w konfrontacji z przybyłymi z Jerozolimy strażnikami Prawa? Zwyczajnie. A może nadzwyczajnie?

Jan Chrzciciel wobec wysłanników najwyższych władz religijnych staje w pełnej prawdzie o sobie i o Tym, którego głosi. Niczego sobie nie dodaje. Całkowita pokora w godności posłanego. Wierny i posłuszny Bogu nazywa siebie „głosem wołającego na pustyni”. Wie kim jest. Jego rolą jest być w cieniu Tego którego głosi i to czyni pragnąc, aby światło prawdy zajaśniało wszystkim zgromadzonym po drugiej stronie Jordanu. On jest do dyspozycji Słowa, udziela Mu swego głosu, aby wszyscy w Niego uwierzyli. Jan przyjął wobec przychodzącego Mesjasza postawę służebną. Nawet nie czuje się godny rozwiązać rzemyka u Jego sandałów. Zdumiewające jak głęboko Jan przeczuwa Tajemnicę, której jeszcze nie zna. Cierpliwie wypełnia swoją misję, czekając na znak objawiający Tego, który już jest obecny pośród przyjmujących chrzest nawrócenia. Jan daje świadectwo, które jest wciąż aktualne i stanowi wezwanie do wiary umożliwiającej poznanie Tego, który jest prawdą. Tylko prawda wyzwala i uświęca. Jaka to prawda? To Chrystus. Ten, w którego służbie Jan Chrzciciel, świadek wierny, stracił swoje życie: „Jezus jest prawdą, całkowitą rzeczywistością daru Ojca i Jego zbawczego planu. W Jezusie uobecniły się wszystkie rzeczywistości zapowiedziane przez Prawo. On obwieszcza słowa otrzymane od Ojca, który Go posłał, dając nam w ten sposób poznać Tego, którego On zna i zapraszając nas do uwierzenia Mu” (przypis do J 8, 32 BJ). Chrystus objawia pełną prawdę o swoim Ojcu, abyśmy w takiego Boga uwierzyli i mieli życie wieczne. Uwierzyć i świadczyć, że Bóg jest miłością. Kto jest powołany, jest też posłany z orędziem Ewangelii do innych (zob. Dz 1, 8). Trzeba przyjąć prawdę objawioną i tak jak Jan Chrzciciel stać się jej świadkiem, nie zważając na czas, miejsce i okoliczności. Świadectwo w znaczeniu biblijnym jest owocem wiary, zrodzonym na bazie osobistej relacji z Chrystusem. Jak wierzę w Jezusa, tak Nim żyję. Jak żyję wiarą, tak świadczę o Chrystusie. Usłyszeliśmy dziś świadectwo Jana. Czy skłania mnie ono do refleksji nad moim życiem wiarą? Czy przejąłem się dzisiejszym słowem Bożym? Adwent stawia nas wobec rzeczy ostatecznych. Co zatem uczynię, aby z radością iść na spotkanie Pana, który już się zbliża?

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2017-12-23 23:19
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone