Ogłoszenia

ALLELUJA!!! Niech Chrystus Zmartwychwstały wydobywa nas z grobu naszych grzechów i odnowi w nas nadzieję Nowego Życia! 

czytaj więcej »

Okres Narodzenia Pańskiego

aktualizowano: 2017-01-14 18:45 Odsłon: 701

Namaszczony i posłany

„A oto głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3, 17)

Święto Chrztu Pańskiego

Chrzest Pana Jezusa - oto przesłanie  dzisiejszej Ewangelii (Mt 3, 13-17). Nad Jordan, na miejsce gdzie Jan udzielał chrztu, przybywa Jezus, aby również przyjąć chrzest pokuty. Konsternacja. Jan jest wyraźnie zaskoczony obecnością Jezusa w wodach Jordanu. Wie kim jest Ten, który przed nim stoi i prosi o chrzest. Bóg objawił mu prawdę o Mesjaszu (zob. J 1, 33-34). To po prostu skandal, żeby mocniejszy był chrzczony przez słabszego, święty stawał razem z grzesznikami. „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” (w. 14). Jezus mu odpowiedział: „Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (w. 15). Jezus przyszedł, aby wypełnić wolę Tego, który Go posłał. To jest Jego misja, którą konsekwentnie będzie realizował przez całe swoje życie. Tu, w wodach Jordanu, zaczyna się objawianie prawdziwego oblicza Ojca. Chrzest jest początkiem tej drogi, którą wybrał, aby nas zbawić. Konieczne jest Jego zanurzenie się w wodach naszej śmierci, w których jesteśmy pogrążeni, abyśmy my mogli potem zanurzyć się w Jego śmierci i powstać do nowego życia. Jezusowe pogrążenie się w wodach Jordanu jest obrazem wzięcia na siebie wszystkich naszych grzechów. On przez wcielenie stał się naszym bratem i w tym człowieczeństwie jest solidarny z nami aż do końca, aż do unicestwienia naszych win na drzewie krzyża. On jest Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata (J, 1, 29), jak zaświadczył o Nim Chrzciciel. Jezus po chrzcie natychmiast wyszedł z wody. Nie wyznawał grzechów, bo ich nie miał. I otwarło się niebo nad Nim i Duch Boży zstąpił na Niego, a głos z nieba mówił: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (w. 17). Najpierw Syn dokonuje wyboru przyjmując chrzest pokuty, a dopiero potem Ojciec wyraża swoją aprobatę i upodobanie w czynie Syna, akceptując tym samym wszystko, co Syn potem będzie mówił i czynił.

Chrzest Jezusa jest także objawieniem się Najświętszej Trójcy. Misja, którą Jezus rozpoczyna, jest wspólnym dziełem trzech Osób Boskich: Ojciec, w mocy Ducha Świętego, posyła swego umiłowanego Syna, aby odkupić grzeszną ludzkość. W Jezusie Chrystusie otwiera się dla nas niebo! Wraz z przyjściem Syna Bożego na ziemię rozpoczął się nowy czas. Jezus prowadzony przez Ducha Świętego staje się źródłem łaski. On, Izajaszowy Sługa Jahwe (zob. Iz 42, 1-7),  przynosi narodom dar nowego życia. W Synu stajemy się przybranymi synami Boga, odzyskujemy swoją godność. Znowu możemy wołać do Boga: Ojcze nasz! W tym fragmencie Ewangelii Bóg po raz pierwszy wypowiada słowa potwierdzające Jezusa jako Syna. Kiedy odezwie się po raz drugi doda jeszcze: „Jego słuchajcie” (Mt 17, 5). Tylko przez posłuszeństwo Synowi, który zanurza się w wodach Jordanu, moje zbawienie staje się realne.

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2017-01-14 18:45
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone