Ogłoszenia

Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Palmową czyli Niedzielę Męki Pańskiej. Rozpoczynamy nią obchody WIELKIEGO TYGODNIA. Wg tradycji przynosimy
do poświęcenia palmy. Przed Mszą św. będzie można nabyć palmy przygotowane przez wspólnoty parafialne.
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 16.00 w świetlicy przygotowywane będą palmy do sprzedaży. ZAPRASZAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W PRZYGOTOWANIE PALM.
W poniedziałek przeżywać będziemy UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP, Msze święte o godz. 8.00 i 18.00 (Msza imieninowa ks. Proboszcza Józefa).

 

 

czytaj więcej »

Okres Narodzenia Pańskiego

aktualizowano: 2018-01-06 21:27 Odsłon: 169

Rodzina w służbie Boga

„A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu” (Łk 2, 39)

Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

Kościół daje nam dziś do czytania i rozważania fragment Ewangelii według św. Łukasza, który znamy jako przedstawienie Jezusa w świątyni (Łk 2, 22-40). Znany jest też ten fragment, jako ofiarowanie  Jezusa w świątyni. Niezależnie od tytułu w centrum tej perykopy znajduje się Święta Rodzina: Jezus, Maryja i Józef, która wypełnia wiernie swoje obowiązki, wynikające z Prawa: „(…) przynieśli Je do  Jerozolimy, aby przedstawić Panu (…)” (w.22) oraz: „Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic, albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego” (w. 24). Bóg jednak zamierzył dokonać w tym wydarzeniu czegoś więcej, aniżeli tylko wypełnienia Prawa. W tym Jezusowym ofiarowaniu (przedstawieniu), jakie miało miejsce w „owym czasie”, zostaje zapoczątkowana misja Jezusa, Mesjasza Bożego, który z woli Bożej narodził się w rodzinie, w niej się wychowywał i przygotowywał do rozpoczęcia swej publicznej, zbawczej działalności. Gdy Rodzice wnosili Dzieciątko do świątyni, starzec Symeon z natchnienia Ducha Świętego ogłasza zgromadzonym Jezusa, jako „światło na oświecenie pogan” i „chwałę Izraela”. Jezus zostaje przez niego objawiony Izraelowi jako odkupiciel świata, którego zbawienie dokona się tu, w świętym mieście Jeruzalem. Całe to wydarzenie dokonuje się w cieniu krzyża. Jaka była reakcja Rodziców na słowa prawdy, które usłyszeli? „Dziwili się temu, co o Nim mówiono” – napisał św. Łukasz. Można postawić pytanie: dlaczego? Przecież Maryja była pełna łaski, pełna Ducha Świętego i nie wiedziała, jaka jest droga Jej Syna, który jest przecież  Synem Bożym? Nie wiedziała. Jej „fiat” wypowiedziane w chwili zwiastowania, było pójściem „w ciemno” za  wolą Bożą. Święta Rodzina służąc Bogu podążała drogą wiary, która jest ciemnością. Opiera się na zawierzeniu, ufności, na rozważaniu Pism, z których czerpała światło i poznawała wolę Bożą. Podobnie jak każdy wierzący, Ona również zmagała się, toczyła walkę, aby jak najlepiej służyć Wszechmocnemu, aby wiernie realizować misję, jaką Bóg Jej powierzył. Kościół stawiając dziś w centrum dnia Świętą Rodzinę z Nazaretu, pragnie na nowo ukazać i przypomnieć wzór rodziny chrześcijańskiej, jej misję, jaką ma do wypełnienia w Kościele i świecie.

Z tekstu Ewangelii można wyczytać, że Święta Rodzina żyła w ubóstwie i wiernie wypełniała Prawo Pańskie. Niedostatek nie był przeszkodą, aby wiernie i z miłością wypełniać wolę Bożą. Cała Rodzina żyła w Bogu i dla Boga. Jemu poświęcili swoje życie, aby dokonało się zbawienie ludzkości.

Przy okazji dzisiejszego święta trzeba skonfrontować stan życia swojej rodziny z życiem  Świętej Rodziny. Patrzmy na Jezusa, Maryję i Józefa. Rozważajmy ich życie i naśladujmy ich postawę.

W Ewangelii trzeba szukać „lekarstwa” na uzdrowienie wszystkich niedomagań trapiących nasze rodziny. Rodzina chrześcijańska, która jest z ustanowienia Bożego, uczestniczy przecież w stwórczym i zbawczym dziele Boga, które wciąż się dokonuje! Tylko rodzina Bogiem silna zdolna będzie wypełnić swoja chrześcijańską misję, do której została powołana.

Marek Stankiewicz 

aktualizowano: 2018-01-06 21:27
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone