Ogłoszenia

ALLELUJA!!! Niech Chrystus Zmartwychwstały wydobywa nas z grobu naszych grzechów i odnowi w nas nadzieję Nowego Życia! 

czytaj więcej »

Okres Narodzenia Pańskiego

aktualizowano: 2018-01-06 21:27 Odsłon: 348

Rodzina w służbie Boga

„A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu” (Łk 2, 39)

Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

Kościół daje nam dziś do czytania i rozważania fragment Ewangelii według św. Łukasza, który znamy jako przedstawienie Jezusa w świątyni (Łk 2, 22-40). Znany jest też ten fragment, jako ofiarowanie  Jezusa w świątyni. Niezależnie od tytułu w centrum tej perykopy znajduje się Święta Rodzina: Jezus, Maryja i Józef, która wypełnia wiernie swoje obowiązki, wynikające z Prawa: „(…) przynieśli Je do  Jerozolimy, aby przedstawić Panu (…)” (w.22) oraz: „Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic, albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego” (w. 24). Bóg jednak zamierzył dokonać w tym wydarzeniu czegoś więcej, aniżeli tylko wypełnienia Prawa. W tym Jezusowym ofiarowaniu (przedstawieniu), jakie miało miejsce w „owym czasie”, zostaje zapoczątkowana misja Jezusa, Mesjasza Bożego, który z woli Bożej narodził się w rodzinie, w niej się wychowywał i przygotowywał do rozpoczęcia swej publicznej, zbawczej działalności. Gdy Rodzice wnosili Dzieciątko do świątyni, starzec Symeon z natchnienia Ducha Świętego ogłasza zgromadzonym Jezusa, jako „światło na oświecenie pogan” i „chwałę Izraela”. Jezus zostaje przez niego objawiony Izraelowi jako odkupiciel świata, którego zbawienie dokona się tu, w świętym mieście Jeruzalem. Całe to wydarzenie dokonuje się w cieniu krzyża. Jaka była reakcja Rodziców na słowa prawdy, które usłyszeli? „Dziwili się temu, co o Nim mówiono” – napisał św. Łukasz. Można postawić pytanie: dlaczego? Przecież Maryja była pełna łaski, pełna Ducha Świętego i nie wiedziała, jaka jest droga Jej Syna, który jest przecież  Synem Bożym? Nie wiedziała. Jej „fiat” wypowiedziane w chwili zwiastowania, było pójściem „w ciemno” za  wolą Bożą. Święta Rodzina służąc Bogu podążała drogą wiary, która jest ciemnością. Opiera się na zawierzeniu, ufności, na rozważaniu Pism, z których czerpała światło i poznawała wolę Bożą. Podobnie jak każdy wierzący, Ona również zmagała się, toczyła walkę, aby jak najlepiej służyć Wszechmocnemu, aby wiernie realizować misję, jaką Bóg Jej powierzył. Kościół stawiając dziś w centrum dnia Świętą Rodzinę z Nazaretu, pragnie na nowo ukazać i przypomnieć wzór rodziny chrześcijańskiej, jej misję, jaką ma do wypełnienia w Kościele i świecie.

Z tekstu Ewangelii można wyczytać, że Święta Rodzina żyła w ubóstwie i wiernie wypełniała Prawo Pańskie. Niedostatek nie był przeszkodą, aby wiernie i z miłością wypełniać wolę Bożą. Cała Rodzina żyła w Bogu i dla Boga. Jemu poświęcili swoje życie, aby dokonało się zbawienie ludzkości.

Przy okazji dzisiejszego święta trzeba skonfrontować stan życia swojej rodziny z życiem  Świętej Rodziny. Patrzmy na Jezusa, Maryję i Józefa. Rozważajmy ich życie i naśladujmy ich postawę.

W Ewangelii trzeba szukać „lekarstwa” na uzdrowienie wszystkich niedomagań trapiących nasze rodziny. Rodzina chrześcijańska, która jest z ustanowienia Bożego, uczestniczy przecież w stwórczym i zbawczym dziele Boga, które wciąż się dokonuje! Tylko rodzina Bogiem silna zdolna będzie wypełnić swoja chrześcijańską misję, do której została powołana.

Marek Stankiewicz 

aktualizowano: 2018-01-06 21:27
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone