Ogłoszenia

Jeżeli wdzięczność jest jedyną modlitwą, jaką odmawiasz
w ciągu swojego życia – to będzie w zupełności wystarczające. 
 - Mistrz Eckhart
czytaj więcej »

Okres Wielkanocny

aktualizowano: 2018-04-28 20:58 Odsłon: 293

Dobry Pasterz – Zbawiciel

„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie za owce” (J 10, 11)

IV Niedziela Wielkanocna

Ten fragment Ewangelii nadaje charakter dzisiejszej niedzieli, którą przeżywamy jako Niedzielę Dobrego Pasterza: Obraz owczarni i dobrego pasterza, który daje życie za owce (J 10, 11-18). Taką właśnie przypowieść opowiada Jezus swoim słuchaczom i wyjaśnia, na czym polega funkcja dobrego pasterza. Na początku dziesiątego rozdziału jest mowa o złodziejach i rozbójnikach, którzy działają na szkodę owiec. Nie wchodzą przez bramę, ale wdzierają się do owczarni podstępem. Natomiast Jezus mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem. Co to znaczy? „Dobry” (w języku greckim kalos) oznacza piękny, szlachetny prawdziwy, autentyczny, dobry, który umie wykonać swoją pracę.  Zatem Chrystus Pan ukazuje siebie, jako wzorzec pasterza. Los owiec, w przeciwieństwie do złodziei i rozbójników, nie jest Mu obojętny. On przyszedł właśnie po to, aby owce miały życie w obfitości (w. 10). Jezus, Dobry Pasterz, jest przeciwieństwem najemnika, który ma na uwadze tylko swój własny interes i wcale nie zależy mu na owcach, w obliczu niebezpieczeństwa porzuca stado i ucieka.

Dobry pasterz, mówi Pan, daje swoje życie za owce. Tak bardzo leży Mu na sercu los owiec!

One są Mu bliskie, On je wszystkie zna, a owce znają Jego, swego pasterza. To poznanie, podobnie jak wzajemne poznanie Ojca i Syna, jest poznaniem w miłości i doświadczeniem miłości, i ciągle w miłości się dokonuje. Owczarnia jest własnością Dobrego Pasterza, który oddaje życie za owce. Jezus składa tu jednoznaczną deklarację odkupienia całej ludzkości - jest gotów bronić wszystkich owiec i za wszystkie owce gotów jest oddać swoje życie. Dlatego mówi o innych owcach, które musi przyprowadzić do swej owczarni. On musi tego dokonać. Taki jest imperatyw miłości. Jezus ukazuje swoją misję w kontekście miłości Ojca. On przemawia do faryzeuszy jako umiłowany Ojca Syn, w którym Ojciec ma upodobanie, w którym złożył swoje postanowienia (zob. Mk 1, 11 BPK). Chrystus przyszedł jako Pasterz-Baranek, aby dobrowolnie z miłości oddać swoje życie za owce i znów je odzyskać. W pełni objawia swoja misję Zbawiciela, który przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie otwiera wszystkim ludziom bramę do nieba i prowadzi ich do źródeł wód życia (zob. Ap 7, 17). Wszystko dokonuje się przez miłość Boga do człowieka. Z miłości stworzył, z miłości odkupił i wezwał po imieniu do życia wiecznego, które jest owocem ofiary Syna: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto wierzy w Niego nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). W tym się wyraża posłuszeństwo Syna wobec Ojca, wypływające z  wzajemnej miłości. Taki nakaz Jezus otrzymał od swego Ojca i odpowiadając na Jego miłość, dokonał naszego zbawienia. Jesteśmy ludem Pana i Jego owcami (Ps 100, 3). Spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytania, jakie stawia dzisiejsza Ewangelia: Czy ja przyjmuję Jezusa, jako swego Pasterza? Czy Go znam? Czy idę za Nim? Czy odpowiadam miłością na Jego miłość?

Marek Stankiewicz

 

aktualizowano: 2018-04-28 20:58
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone