Ogłoszenia

"Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego" (por. Łk 10, 25-37).

czytaj więcej »

Okres Wielkanocny

aktualizowano: 2018-05-19 23:38 Odsłon: 229

Droga do nieba

„Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga” (Mk 16, 19)

VII Niedziela Wielkanocna
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Tradycyjnie, tak jak przed wiekami, czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, o którym bardzo krótko wspomina Ewangelia według św. Marka (Mk 16, 15-20). Jest to właściwie jedno zdanie kończące wcześniejszą, ostatnią mowę Jezusa skierowaną do uczniów, potwierdzające, że Chrystus powrócił do Ojca. Szerzej opisuje to wydarzenie św. Łukasz w Dziejach Apostolskich, których fragment traktujący o tym wydarzeniu słyszeliśmy w pierwszym czytaniu (Dz 1, 1-11). Nie ma jednak znaczenia kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach Jezus wstąpił do nieba. Tak jak w przypadku zmartwychwstania, nie ma znaczenia czas i sposób w jaki dokonało się  zmartwychwstanie naszego Pana. Dla nas, chrześcijan, fundamentalne znaczenie ma prawda głoszona przez Kościół, że Pan Jezus wstąpił do nieba, że wszedł ze swoim świętym człowieczeństwem w komunię z Ojcem, otwierając nam przez wydarzenia paschalne drogę do zbawienia. Ale jego droga do Ojca, Jego wstępowanie na wyżyny nieba, to nie tylko ten ostatni etap po Jego zmartwychwstaniu. Życie Jezusa w posłuszeństwie woli Ojca, od dzieciństwa (zob. Łk 2, 49), poprzez nauczanie i cuda potwierdzające Jego Boże synostwo, aż po mękę, śmierć i zmartwychwstanie, stanowiły drogę wstępowania do Boga. Czytając dzisiejszą Ewangelię zauważymy, że Pan pozostawił uczniom zadanie do wykonania: mają iść na cały świat i głosić Ewangelię (w. 15).

Natomiast w Dziejach Apostolskich słyszeliśmy, że uczniowie, w mocy Ducha Świętego, mają być świadkami Chrystusa wszędzie, gdzie Duch Jezusa ich poprowadzi (w. 8).To jest zadanie dla uczniów wszystkich czasów, aż do skończenia świata. Tylko w ten sposób będziemy mogli wejść do chwały Bożej, a nasze człowieczeństwo zajaśnieje tak samo, jak człowieczeństwo Jezusa na górze Tabor podczas przemienienia. Pisałem wcześniej, że droga Mistrza jest drogą ucznia i jest to jedyna droga do chwały. Uczeń, jeżeli chce przeżywać swoją wieczność w niebiańskiej szczęśliwości, podobnie jak jego Mistrz, musi przejść tę drogę, którą On przeszedł. Poszczególne etapy życia Jezusa muszą zaistnieć w życiu ucznia. Każdy kto chce iść Jego śladami, jest wezwany do zaakceptowania Ewangelii w całości i posłuszeństwa Jego woli, tak jak On był poddany woli swojego Ojca. Nie należy stać i wpatrywać się w niebo oczekując paruzji. Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa dokonuje się pośród codziennych zajęć, prac i dawaniu świadectwa życia w prawdziwie chrześcijańskiego. Miłość mam przede wszystkim czynić. Słowo o tyle jest wiarygodne, o ile jest potwierdzone życiem zgodnym z nauką, którą głoszę. Dopomaga nam w tym Duch Święty, którego otrzymaliśmy w sakramencie bierzmowania. Na tej drodze wspomaga nas łaska, którą otrzymaliśmy według miary daru Chrystusowego (Ef 4, 7), mamy dostęp do całego bogactwa środków jakimi dysponuje Kościół, aby każdy kto w nim żyje, został zbawiony. Bóg niczego nie zaniedbał w trosce o nasze wieczne szczęście. Uczynił absolutnie wszystko, aby człowiek mógł powrócić do Niego, tak jak było na początku. Pismo Święte zapewnia nas, że Chrystus przyjdzie powtórnie (Dz 1, 11), abyśmy razem z Nim (po sądzie ostatecznym) powrócili do Ojca. Tylko od moich decyzji, od moich wyborów zależy, czy na moim obliczu zajaśnieje chwała Boża. Jaką drogą idę przez życie?

Marek Stankiewicz

 

aktualizowano: 2018-05-19 23:38
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone