Ogłoszenia

Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Palmową czyli Niedzielę Męki Pańskiej. Rozpoczynamy nią obchody WIELKIEGO TYGODNIA. Wg tradycji przynosimy
do poświęcenia palmy. Przed Mszą św. będzie można nabyć palmy przygotowane przez wspólnoty parafialne.
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 16.00 w świetlicy przygotowywane będą palmy do sprzedaży. ZAPRASZAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W PRZYGOTOWANIE PALM.
W poniedziałek przeżywać będziemy UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP, Msze święte o godz. 8.00 i 18.00 (Msza imieninowa ks. Proboszcza Józefa).

 

 

czytaj więcej »

Okres Wielkanocny

aktualizowano: 2017-05-27 20:34 Odsłon: 318

Droga miłości

„Jeżeli Mnie miłujecie będziecie zachowywać Moje przykazania” (J 14, 15)

VI Niedziela Wielkanocna

W ubiegłą niedzielę słyszeliśmy Jezusa, który w obliczu swego odejścia do Ojca, wzywał do wiary w siebie tak samo, jak w Boga. Dziś natomiast Ewangelia Janowa ukazuje nam kolejny, niezwykle ważny filar życia ucznia, jakim jest miłość do Chrystusa Pana (J 14, 15-21). Miłość Jezusa, którą człowiek realizuje przez zachowywanie Jego przykazań, stanowi istotę chrześcijaństwa i jest wypełnieniem przykazania: „Będziesz miłował Pana Boga twojego z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich” (Pwt 6, 5). Bóg, który w swoim Synu objawił swoją szaloną miłość, pragnie od nas odpowiedzi na tę właśnie miłość. I nie chodzi tu o uczucie, ale o konkretne czyny. W Jezusie ukazał nie tylko jak nas miłuje, ale objawił nam na czym ta miłość polega i jak ma się realizować w życiu chrześcijanina, aby każdy kto w Niego wierzy, stawał się na wzór Syna. Idąc tą drogą co Syn wierzący, staje się podobny do Niego. U Boga liczą się czyny. Miłość, jak ją rozumie Bóg, oznacza autentyczne przyjęcie i życie Jego słowem, przekazanym przez Syna. Takiej odpowiedzi oczekuje Bóg od człowieka. Przez miłość i życie słowem, człowiek wierzący dochowuje wierności przykazaniom. Przez miłość przyjmuje słowo i w miłości znajduje moc, potrzebną do realizacji wymagań stawianych przez słowo. Aby wierzący odpowiedział na wymagającą miłość Boga i miłował tak, jak jest miłowany przez Boga, Pan Jezus zapowiada dar Parakleta – pomocnika, obrońcę, orędownika – Ducha Prawdy, który poprowadzi go drogą wiary i miłości, uzdalniając go do zachowywania i życia słowem. „Zachowywać” oznacza strzec, troskliwie chronić, praktykować, wykonywać. Zachowywanie Jego przykazań jest warunkiem trwania  w przymierzu wiernego Boga, który nas umiłował, wybrał i wyzwolił. Można zachowywać przykazania z obowiązku, jak niewolnicy, jak to czyni starszy brat (por. Łk 15, 29), albo w miłości, jak synowie (S. Fausti „Wspólnota czyta Ewangelię według św. Jana”).

Rodzą się pytania: Jak ja, człowiek ochrzczony, kocham Boga w Jezusie? Jak żyję Jego słowem? Jak zachowuję Jego przykazania? Nie można przejść obojętnie obok tych słów Jezusa, które dziś słyszeliśmy. Na tyle jestem chrześcijaninem, na ile miłuję Boga. Moją miłość do Boga weryfikuje człowiek, którego Bóg stawia na mojej drodze do życia wiecznego.  On staje się moim krzyżem, on mnie codziennie egzaminuje z miłości do Boga. Każdy z nas jest umiłowany przez Boga w Jezusie – Człowieku. Moja droga miłości do Boga wiedzie także przez człowieka. Jeżeli pragnę trwać w wiecznej komunii z Ojcem, to muszę pójść drogą Syna, który za cenę swego życia posyła Ducha Świętego, aby każdemu człowiekowi umożliwić zbawienie.

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2017-05-27 20:34
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone