Ogłoszenia

Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Palmową czyli Niedzielę Męki Pańskiej. Rozpoczynamy nią obchody WIELKIEGO TYGODNIA. Wg tradycji przynosimy
do poświęcenia palmy. Przed Mszą św. będzie można nabyć palmy przygotowane przez wspólnoty parafialne.
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 16.00 w świetlicy przygotowywane będą palmy do sprzedaży. ZAPRASZAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W PRZYGOTOWANIE PALM.
W poniedziałek przeżywać będziemy UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP, Msze święte o godz. 8.00 i 18.00 (Msza imieninowa ks. Proboszcza Józefa).

 

 

czytaj więcej »

Okres Wielkanocny

aktualizowano: 2016-05-21 21:12 Odsłon: 590

Duch Święty darem Ojca i Syna

„Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra” (1 Kor 12, 7)

Dziś w świętujemy wielkie wydarzenie, które miało miejsce u zarania Kościoła. Obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. To, co Bóg zapowiadał przez proroków, stało się faktem. Dzisiejsza liturgia słowa pozwala nam jeszcze raz przeżyć wydarzenie w którym mieli udział Apostołowie. Ewangelia Janowa mówi o spotkaniu Zmartwychwstałego z Apostołami w wieczerniku, kiedy to Pan udzielił im pokoju i posłał na świat, aby w mocy Ducha Świętego jednali ludzkość z Bogiem (J 20, 19-23). Pierwsze czytanie opisuje zstąpienie Ducha Świętego na Apostołów (Dz 2, 1-11). Drugie mówi o charyzmatach Ducha Świętego i roli, jaką spełniają w życiu wierzących (1 Kor 12, 3b-7. 12-13). Duch Święty, trzecia Osoba Trójcy Świętej, który pochodzi od Ojca i Syna, przyszedł do nas i dla nas za cenę życia Jezusa, abyśmy mogli powrócić do Ojca. Jest to wielki dar miłosiernego Boga, który w Duchu Świętym stwarza nas na nowo. W sakramencie chrztu świętego rodzimy się jako dzieci Boże, aby żyć w wolności i prawdzie objawionej przez Jezusa Chrystusa. Otrzymujemy nowe życie, które pochodzi od Ducha. On staje się zasadą życia chrześcijanina, a ochrzczony człowiek staje się Jego świątynią (1 Kor 3, 16). Chrześcijanin żyjący darami Ducha stał się przyjacielem Boga. Duch Święty jest jego przewodnikiem i światłem na drodze wiary. W sakramencie bierzmowania ochrzczony otrzymuje Jego moc, aby mógł mężnie wyznawać wiarę i według niej żyć, a nawet, jeżeli zajdzie taka konieczność, oddać za wiarę życie. Apostołowie dopiero kiedy otrzymali dar Ducha Świętego, rozpoczęli swoją misję – głoszenie Ewangelii. Dopiero teraz przemawiają odważnie do zgromadzonych w Jerozolimie ze wszystkich stron świata Żydów (zob. Dz 2, 4-6). Duch Boży jest w nich i mówi przez nich. Działają mocą Ducha Bożego. W Duchu Świętym dokonała się w nich głęboka przemiana i stali się świadkami Jezusa. Podobnie jest w życiu każdego, kto narodził się z Ducha. Otwarty na Jego moc swoim życiem wyznaje, że Jezus jest Panem i Zbawicielem, uznaje konieczność nawrócenia i z wiarą prosi Boga, aby Duch Ojca i Syna owocnie działał w jego życiu (por. Łk 11, 13). Trzeba z pokorą uznać swoją grzeszność i niezdolność do pełnienia woli Ojca. Trzeba zdecydowanie i stanowczo odrzucić grzech, który jest przeszkodą uniemożliwiającą życie w Duchu Świętym. Sakramenty Kościoła stanowią dla wierzących źródło łaski Bożej, której Ojciec udziela przez Syna w Duchu Świętym. Dzięki łaskom Ducha Świętego budujemy wspólnotę Kościoła, pomagając sobie wzajemnie w dążeniu do życia świętego, do zbawienia. Bóg udziela obficie swojego Ducha tym, którzy są Mu posłuszni (zob. Dz 5, 32). Jezus był posłuszny Ojcu aż do śmierci i dzięki temu możliwe stało się nasze zbawienie. Nieposłuszeństwo Adama sprowadziło na nas przekleństwo grzechu, przez posłuszeństwo Jezusa otrzymaliśmy dar Ducha Świętego. Jak przyjmuję ten dar? Czy pozwalam Duchowi Ojca i Syna, aby mnie uczynił swoim narzędziem w pełnieniu woli Bożej?

Marek Stankiewicz 

aktualizowano: 2016-05-21 21:12
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone