Ogłoszenia

W piątek na godz. 19.00
do salki pod plebanią zapraszamy młodzież chętną
współtworzyć duszpasterstwo młodzieży naszej parafii.

czytaj więcej »

Okres Wielkanocny

aktualizowano: 2016-05-21 21:12 Odsłon: 645

Duch Święty darem Ojca i Syna

„Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra” (1 Kor 12, 7)

Dziś w świętujemy wielkie wydarzenie, które miało miejsce u zarania Kościoła. Obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. To, co Bóg zapowiadał przez proroków, stało się faktem. Dzisiejsza liturgia słowa pozwala nam jeszcze raz przeżyć wydarzenie w którym mieli udział Apostołowie. Ewangelia Janowa mówi o spotkaniu Zmartwychwstałego z Apostołami w wieczerniku, kiedy to Pan udzielił im pokoju i posłał na świat, aby w mocy Ducha Świętego jednali ludzkość z Bogiem (J 20, 19-23). Pierwsze czytanie opisuje zstąpienie Ducha Świętego na Apostołów (Dz 2, 1-11). Drugie mówi o charyzmatach Ducha Świętego i roli, jaką spełniają w życiu wierzących (1 Kor 12, 3b-7. 12-13). Duch Święty, trzecia Osoba Trójcy Świętej, który pochodzi od Ojca i Syna, przyszedł do nas i dla nas za cenę życia Jezusa, abyśmy mogli powrócić do Ojca. Jest to wielki dar miłosiernego Boga, który w Duchu Świętym stwarza nas na nowo. W sakramencie chrztu świętego rodzimy się jako dzieci Boże, aby żyć w wolności i prawdzie objawionej przez Jezusa Chrystusa. Otrzymujemy nowe życie, które pochodzi od Ducha. On staje się zasadą życia chrześcijanina, a ochrzczony człowiek staje się Jego świątynią (1 Kor 3, 16). Chrześcijanin żyjący darami Ducha stał się przyjacielem Boga. Duch Święty jest jego przewodnikiem i światłem na drodze wiary. W sakramencie bierzmowania ochrzczony otrzymuje Jego moc, aby mógł mężnie wyznawać wiarę i według niej żyć, a nawet, jeżeli zajdzie taka konieczność, oddać za wiarę życie. Apostołowie dopiero kiedy otrzymali dar Ducha Świętego, rozpoczęli swoją misję – głoszenie Ewangelii. Dopiero teraz przemawiają odważnie do zgromadzonych w Jerozolimie ze wszystkich stron świata Żydów (zob. Dz 2, 4-6). Duch Boży jest w nich i mówi przez nich. Działają mocą Ducha Bożego. W Duchu Świętym dokonała się w nich głęboka przemiana i stali się świadkami Jezusa. Podobnie jest w życiu każdego, kto narodził się z Ducha. Otwarty na Jego moc swoim życiem wyznaje, że Jezus jest Panem i Zbawicielem, uznaje konieczność nawrócenia i z wiarą prosi Boga, aby Duch Ojca i Syna owocnie działał w jego życiu (por. Łk 11, 13). Trzeba z pokorą uznać swoją grzeszność i niezdolność do pełnienia woli Ojca. Trzeba zdecydowanie i stanowczo odrzucić grzech, który jest przeszkodą uniemożliwiającą życie w Duchu Świętym. Sakramenty Kościoła stanowią dla wierzących źródło łaski Bożej, której Ojciec udziela przez Syna w Duchu Świętym. Dzięki łaskom Ducha Świętego budujemy wspólnotę Kościoła, pomagając sobie wzajemnie w dążeniu do życia świętego, do zbawienia. Bóg udziela obficie swojego Ducha tym, którzy są Mu posłuszni (zob. Dz 5, 32). Jezus był posłuszny Ojcu aż do śmierci i dzięki temu możliwe stało się nasze zbawienie. Nieposłuszeństwo Adama sprowadziło na nas przekleństwo grzechu, przez posłuszeństwo Jezusa otrzymaliśmy dar Ducha Świętego. Jak przyjmuję ten dar? Czy pozwalam Duchowi Ojca i Syna, aby mnie uczynił swoim narzędziem w pełnieniu woli Bożej?

Marek Stankiewicz 

aktualizowano: 2016-05-21 21:12
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone