Ogłoszenia

Jeżeli wdzięczność jest jedyną modlitwą, jaką odmawiasz
w ciągu swojego życia – to będzie w zupełności wystarczające. 
 - Mistrz Eckhart
czytaj więcej »

Okres Wielkanocny

aktualizowano: 2018-05-27 00:21 Odsłon: 221

Nowa Pięćdziesiątnica

„Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” (J 16, 13a)

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

W swej mowie pożegnalnej Jezus mówi o Paraklecie, Duchu Prawdy, który przyjdzie po Jego odejściu do Ojca, aby wraz z całym Kościołem kontynuować misję Syna (J 15, 26-27; 16, 12-15). Naród wybrany, który miał za zadanie dawać świadectwo o Bogu jedynym i prawdziwym, nie uwierzył w Jezusa. Żydzi nie przyjęli Mesjasza, Syna Bożego, chociaż świadczyła o Nim Jego nauka i znaki, które czynił. Po odejściu Pana do Ojca świadczyć o Nim będzie Duch Święty i apostołowie. Jezus pośle Go od Ojca. Ponieważ przychodzi od Ojca, zna wszystkie tajemnice Boże i będzie je wiernie i nieomylnie przekazywał. To, że Duch pochodzi od Ojca, oznacza Jego odwieczne pochodzenie od Ojca i Syna.

Natomiast określenie: poślę wyraża Jego misję w czasie. To ujęcie mocno podkreśla boski charakter świadectwa, jakie Duch Święty będzie dawać o Chrystusie. Już po wniebowstąpieniu Chrystusa Duch Święty będzie dawać świadectwo. Apostołowie również będą świadczyć z tego tytułu, że byli od początku z Panem. Bycie świadkiem Jezusa jest szczególnym przywilejem apostoła. Dzieje Apostolskie mówią o związku świadectwa apostolskiego ze świadectwem Ducha Świętego (5, 32; 15, 27). Świadectwo apostołów o Chrystusie jest zależne od działalności Ducha Świętego. To On nauczy ich całej prawdy Bożej i udzieli im mocy potrzebnej do jej głoszenia od Jerozolimy poczynając, aż po krańce ziemi. Staną się oni narzędziem Ducha Prawdy. Duch Święty jako ich przewodnik w drodze do pełnej prawdy, pozwoli im głębiej zrozumieć tajemnicę Chrystusa: Jego życia, nauczania i dzieł, których dokonał na ziemi i znajdzie dla nich drogę dotarcia do ludzkich umysłów, a na koniec doprowadzi ich do pełnej prawdy, czyli do Chrystusa. I taka jest rola Ducha Świętego w odniesieniu do całego Kościoła. Będzie prowadził Kościół w głoszeniu Ewangelii i wyjaśnianiu nauki Jezusa. Jak Syn we wszystkim posłuszny był Ojcu, tak i Duch Święty powie tylko to, co otrzyma od Ojca, od którego pochodzi i od Syna, który Mu użyczy ze swego (16, 14-15), wzbogacając objawienie Boże przez pogłębienie jego znajomości. Otwierać będzie serce i umysł człowieka  na tajemnice Bożego życia. Duch Święty oznajmi wam rzeczy przyszłe. Może to być nowy porządek i nowa ekonomia zbawienia, która rozpocznie się  w  Dniu Pięćdziesiątnicy. Przez objawienie tego co ma nastąpić i wprowadzenie „w pełną prawdę” Duch Święty uwielbi Jezusa, który jest twórcą tego porządku i prawdy. Poznać je oznacza uznanie Jezusa za Syna Bożego i oddawanie Mu czci (por. J 17, 5-8). Jezus odszedł do Ojca, ale nie zostawił nas sierotami, nie jesteśmy sami.  Dał nam swego Ducha. Czas między odejściem Chrystusa i Jego powrotem to historia naszego życia w Duchu Świętym. Prowadząc życie w Duchu, trwamy w Jezusie, podobnie jak latorośl w winnym krzewie, i przynosimy dobre owoce stając się Jego świadkami.

Na podstawie Biblii Poznańskiej opracował M. Stankiewicz

 

aktualizowano: 2018-05-27 00:21
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone