Ogłoszenia

Zgodnie z obowiązującymi wymogami, biorąc udział Mszach Św. i nabożeństwach w kościele mamy obowiązek zakrywania ust i nosa. Dbając o swoje bezpieczeństwo pamiętajmyo stosownych odległościach w czasie liturgii oraz w czasie podchodzenia do Komunii świętej.

czytaj więcej »

Okres Wielkanocny

aktualizowano: 2018-04-14 18:19 Odsłon: 407

Owoce Paschalnej Ofiary

„A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak Ja was posyłam»” (J 20, 21)

II Niedziela Wielkonocna

Spotkanie uczniów ze Zmartwychwstałym stanowi treść Ewangelii II Niedzieli Wielkanocnej (J 20, 19-31). Po swoim zmartwychwstaniu, wieczorem, Jezus przyszedł do Wieczernika, tam gdzie przebywali Apostołowie. Przyszedł do nich, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami i obdarował ich swoim pokojem. To był pierwszy dar, jaki otrzymali od zmartwychwstałego Pana. Pokazał im też swoje chwalebne rany – znaki rozpoznawcze, aby nie mieli wątpliwości, że to On, Mesjasz prawdziwy, który na krzyżu zwyciężył śmierć. Wiedział doskonale, co przeżywali od chwili Jego pojmania. Przyszedł więc, aby pokrzepić ich serca, napełnić radością i wzbudzić wiarę w prawdę o swoim zmartwychwstaniu, żeby uwierzyli, że On zwyciężył śmierć i żyje. A kiedy Go rozpoznali, a ich serca wypełniła radość i  wiara, uczynił kolejny krok, przygotowujący ich do misji, do której owe grono powołał. Najpierw po raz drugi udzielił im swego pokoju (!) i powiedział: „Jak ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Misja Syna się wypełniła, ale się nie skończyła. Teraz Kościół, jedyny sukcesor, pójdzie w mocy Ducha, aby czynić to, co czynił Syn, by zbawienie stało się udziałem wszystkich ludzi.

Przebaczenie i pojednanie, pokój i uzdrowienie serca – oto owoce Chrystusowej męki, śmierci i zmartwychwstania. Źródło łaski zostało otwarte. Z Jego ran spływa na świat Boże miłosierdzie. W Jego ranach jest nasze uzdrowienie (Iz 53, 5). Już nie trzeba się bać! Bóg w pełni objawił siebie. Jest On miłością miłosierną. Boża miłość jest czystym szaleństwem. Kocha i pragnie miłości od swoich stworzeń. W Synu wszystkim przebaczył i pojednał świat ze sobą. Taka jest prawda o Bogu i ona wyzwala z grzechów, a ostatecznie ze śmierci. Już nie trzeba się bać. Jezus, Boży Baranek, zwyciężył grzech i wszystkie jego skutki, ze śmiercią włącznie. Tu trzeba wiary! To nie była towarzyska wizyta Jezusa w Wieczerniku. On przyniósł konkretne dary i jak był obecny realnie w ów wieczór pośród Apostołów, tak jest obecny dziś w Kościele z darem przebaczenia i pojednania. I posyła Kościół do świata, aby świat został zbawiony. Apostołowie otrzymali władzę odpuszczania grzechów nie tylko dla siebie, ale także dla swoich następców. Nie bez powodu ta niedziela jest nazywana Świętem Bożego Miłosierdzia. Bóg wszechmocny w swoim nieskończonym miłosierdziu kładzie przed nami wszystkie owoce zrodzone z ofiary paschalnej swego Syna, abyśmy z wiarą je przyjęli i mieli życie wieczne! Prawdę o Słowie, które stało się ciałem, i zostało ukrzyżowane, i zmartwychwstało dla naszego zbawienia trzeba uczynić przedmiotem swojej wiary: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami, do zbawienia” (Rz 10, 9-10). Nie żądajmy więc od Pana, by nam pokazał swoje rany. Nie idźmy śladami niewiernego Tomasza, ale z wiarą podążajmy drogą Słowa i głośmy swoim życiem, że Pan zmartwychwstał! My, wszyscy ochrzczeni, stanowimy jeden Kościół, który jest posłany do świata jako świadek Bożego miłosierdzia. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał na ofiarę przebłagalną za grzech świata. On jest zmartwychwstaniem i życiem wszystkich, którzy w Niego wierzą.

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2018-04-14 18:19
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone