Ogłoszenia

W piątek na godz. 19.00
do salki pod plebanią zapraszamy młodzież chętną
współtworzyć duszpasterstwo młodzieży naszej parafii.

czytaj więcej »

Okres Wielkanocny

aktualizowano: 2016-05-14 23:47 Odsłon: 948

Powołani do nieba

„Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu” (Dz 1, 9)

Niedziela dzisiejsza to Uroczystość Wniebowstąpienia naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który zakończył swoją ziemską misję odejściem do nieba. Ewangelia Łukaszowa ukazuje Chrystusa, który po swoim zmartwychwstaniu udziela Apostołom ostatnich pouczeń, a potem na ich oczach unosi się w górę, odchodząc do Ojca (Łk 24, 46-53). Teraz to Apostołowie będą kontynuować Jego misję. Dlatego Jezus oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, wskazując na swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, przez które człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechów. Zapowiedział też dar Ducha, aby w Jego mocy głosili światu Ewangelię i swoim życiem świadczyli o Chrystusie. Błogosławiąc ich rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.

Jezus powrócił do Ojca i zasiadł po Jego prawicy. Przez wniebowstąpienie Pana dokonało się wywyższenie Jego człowieczeństwa do godności Syna Bożego. Dla nas to wydarzenie jest gwarancją błogosławieństwa Bożego. Z przebitego boku Chrystusa narodził się Kościół, którego On jest Głową - a gdzie jest Głowa, tam będzie i Ciało. W Chrystusie jest nasza nadzieja, która wypływa z paschalnej tajemnicy Chrystusa do jakiej zostaliśmy powołani, i w Nim dostrzegamy, czym ona jest.

Jezus, Syn Boży, którego Ojciec posadził po swojej prawicy, ukazuje nam cały ogrom chwały, która ma się stać naszym udziałem. W Jezusie Chrystusie wstępującym do nieba poznajemy tajemnicę człowieka, zaczynamy rozumieć i widzimy cel , dla którego Bóg stworzył człowieka. Chrystus przyszedł od Ojca i do Niego powrócił. I to jest nasza droga oraz sens życia. On jest bramą wiodącą do nieba (zob. J 10, 7-9). Z Nim pielgrzymujemy, i w Nim zwyciężamy. Jezus wstępując do nieba ukazuje nam Ojca i Jego dom, jako ostateczny cel człowieka. To niebo jest naszą ojczyzną i tam podążamy, aby spocząć na wieki z Chrystusem w Bogu, a przykazanie miłości jest drogą wiodącą do osiągnięcia tego celu.

Droga Mistrza, jest drogą ucznia. Żeby stawać się jak On, trzeba żyć jak On, trzeba Go naśladować. Przejść z pozycji ucznia na pozycję sługi i służyć wszystkim. To właśnie w służbie bliźniemu odnajdujemy radość i pokój serca. Podążając drogą miłości, realizujemy swoje człowieczeństwo na wzór Jezusa – Syna Bożego, który stał się sługą wszystkich. Bóg udzielając nam Ducha Świętego uzdalnia nas, abyśmy żyli jako synowie w Synu, dając swoim życiem świadectwo miłości, która zwyciężyła śmierć i doprowadziła nas do pełnej wolności w Chrystusie. Odejście Jezusa do Ojca, to uwielbienie Jego człowieczeństwa, a zarazem realizacja najgłębszego pragnienia człowieka – stać się jak Bóg, zwyciężając śmierć. To czego człowiek pragnie, o czym marzy, dokonało się w Chrystusie i jest darem, jakiego Bóg pragnie udzielić każdemu człowiekowi. Do mnie należy decyzja. Czy jest we mnie pragnienie tego daru? Czy chcę pójść drogą Chrystusa, aby zamieszkać z Nim w domu Ojca i królować z Bogiem na wieki? (zob. Ap 22, 4-5).

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2016-05-14 23:47
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone