Ogłoszenia

Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Palmową czyli Niedzielę Męki Pańskiej. Rozpoczynamy nią obchody WIELKIEGO TYGODNIA. Wg tradycji przynosimy
do poświęcenia palmy. Przed Mszą św. będzie można nabyć palmy przygotowane przez wspólnoty parafialne.
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 16.00 w świetlicy przygotowywane będą palmy do sprzedaży. ZAPRASZAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W PRZYGOTOWANIE PALM.
W poniedziałek przeżywać będziemy UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP, Msze święte o godz. 8.00 i 18.00 (Msza imieninowa ks. Proboszcza Józefa).

 

 

czytaj więcej »

Okres Wielkanocny

aktualizowano: 2017-05-20 23:16 Odsłon: 361

Powrót do Ojca

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14, 6)

V Niedziela Wielkanocna

Jezus mówi do zebranych w Wieczerniku Apostołów: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie” (w.1). Zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra oraz odejścia Jezusa, zaniepokoiły Jego uczniów (J 13). Dlatego Chrystus przemawiając do nich pragnie umocnić ich w wierze i wyzwolić z lęku. To właśnie stanowi myśl przewodnią dzisiejszej perykopy ewangelicznej (J 14, 1-12) jak również całego rozdziału czternastego. Ta pożegnalna mowa Jezusa jest nasycona miłością i przyjacielską serdecznością. Pan zachęca Apostołów do wiary i na tym samym poziomie stawia wiarę w Boga i wiarę  w siebie. To dzięki wierze realne staje się oczekiwanie na powtórne przyjście Pana, który teraz odchodzi, aby przygotować miejsce dla swoich uczniów. Wiara staje się drogą wiodącą do bycia tam, gdzie jest Jezus. Tomasz nie rozumie słów Pana. Udzielając mu odpowiedzi, Jezus mówi: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” (w. 6).

On jest drogą, jako że objawia nam Ojca i wskazuje drogę do Niego. Jest też jedyną możliwością dojścia do Ojca. Jezus od Ojca pochodzi i do Niego powraca, a jednocześnie stale jest w komunii z Nim. On objawia pełną prawdę o Bogu. W Nim objawienie Boże osiągnęło pełny rozwój. Wszystko co mówił i czynił, było dziełem działającego w Nim Ojca. Nie czynił niczego ze swej woli. „To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł” (w. 10) – powiedział Pan do Filipa. Cierpliwie, z miłością, Chrystus umacnia swoich uczniów, aby wytrwali na tej drodze i podjęli kontynuację Jego dzieła. Zapewnia ich w godzinie swego odejścia, że ten kto w Niego wierzy, będzie też dokonywał tych dzieł, a nawet większe uczyni. Wiara w Jezusa, Jednorodzonego Boga, który jest w łonie Ojca i o Nim pouczył, jest gwarancją spełnienia się słów Pana w życiu uczniów. Wiara pozwala podążać tą sama drogą co On i czynić Jego wolę. Wiara w Jezusa, który przez tajemnicę paschalną odchodzi do Ojca, jest dla wszystkich wierzących źródłem mocy, potrzebnej do pokonania tej drogi. W w. 27 Jezus jeszcze raz mówi do swoich uczniów: „Niech się nie trwoży serce wasze, ani się lęka”.

Trzeba uwierzyć, że Jezus jest Bogiem, współistotnym Ojcu, który rzeczywiście towarzyszy nam w drodze, zamieszkując w nas przez łaskę i wyzbyć się lęku, który czyni nasze serca ciasnymi na Boży dar. Dlatego też św. Jan Paweł II, na inaugurację swego pontyfikatu, wołał do zgromadzonych na placu św. Piotra w Rzymie: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”

Otwarcie na ościerz swego serca, przyjęcie w wierze Jezusa i pójście za Nim drogą którą On nam objawił, wyzwala od wszelkiego lęku i daje pewność powrotu do domu Ojca, aby już na zawsze pozostać z Nim w wiecznej komunii.

Marek Stankiewicz 

aktualizowano: 2017-05-20 23:16
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone