Ogłoszenia

W piątek na godz. 19.00
do salki pod plebanią zapraszamy młodzież chętną
współtworzyć duszpasterstwo młodzieży naszej parafii.

czytaj więcej »

Okres Wielkanocny

aktualizowano: 2017-04-29 16:18 Odsłon: 393

Świadectwo Zmartwychwstałego

„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20, 25b)

II Niedziela Wielkanocna

Dzisiejsza Ewangelia kontynuuje opowiadanie o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Było to owego pierwszego dnia tygodnia, wieczorem, tam gdzie przebywali uczniowie przyszedł Jezus, mimo drzwi zamkniętych i obdarował wystraszonych uczniów darem pokoju (J 20, 19-31). Apostołom jakoś trudno było uwierzyć w to, co mówiły niewiasty. Oni, uczniowie Pana, nie mogli uznać za prawdę tego o czym mówiły kobiety. Jeszcze nie wszyscy byli gotowi uwierzyć w Jezusowe zwycięstwo nad śmiercią. Dlatego sam Chrystus przychodzi do nich chociaż drzwi były zamknięte (!) i daje świadectwo o swoim triumfie nad odwiecznym wrogiem człowieka jakim jest śmierć. Żeby nie mieli żadnych wątpliwości, że to naprawdę jest On, ten sam, który był przybity do krzyża, pokazuje im ręce i bok, udziela pokoju przywracając radość serca i utraconą nadzieję. Stopniowo podnosi ich z duchowego letargu, ukazując drogę, która ich poprowadzi. Chrystus staje pośród nich z całym bogactwem owoców swej męki, śmierci i zmartwychwstania: przynosi dar Ducha Świętego i przebaczenia grzechów i posyła ich na świat, jako kontynuatorów swej zbawczej misji. Teraz oni mają być świadkami Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Mają iść i głosić Ewangelię i w Jego imię odpuszczać grzechy, aby każdy kto uwierzy, został zbawiony.

Ale nie wszyscy Apostołowie byli obecni podczas tego niecodziennego spotkania ze Zmartwychwstałym. Brakowało Tomasza. A kiedy przyszedł, nie uwierzył w to, co oni mówili.

Szczerze wyznał, że musi osobiście ujrzeć Jego rany i włożyć palec do Jego boku! Ich słowa to za mało. I dla niego Jezus przychodzi po raz drugi. Z tego osobistego spotkania z Panem rodzi się w sercu Tomasza wiara, którą natychmiast wyznaje: „Pan mój i Bóg mój!”

A Chrystus odpowiada: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Błogosławieni wszyscy, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga, że umarł za nasze grzechy na drzewie krzyża i trzeciego dnia, zgodnie z Pismem, zmartwychwstał. Szczęśliwi, którzy wierzą, bo przez wiarę w Jezusa Chrystusa stali się dziedzicami nowego życia, które Bóg Ojciec w swoim miłosierdziu daje im przez powstanie z martwych swojego Syna. I dziś, podobnie jak tamtego pamiętnego wieczoru, o którym opowiada Ewangelia, Jezus zmartwychwstały i uwielbiony przychodzi w sakramencie Eucharystii przynosząc nam dar pokoju i Ducha Świętego, napełnia serca radością i posyła na świat z misją głoszenia prawdy, aby każdy kto uwierzy, miał życie wieczne.

Trwając w radości Świąt Paschalnych, w komunii z Panem, idźmy i głośmy, że On żyje!

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2017-04-29 16:18
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone