Ogłoszenia

W piątek na godz. 19.00
do salki pod plebanią zapraszamy młodzież chętną
współtworzyć duszpasterstwo młodzieży naszej parafii.

czytaj więcej »

Okres Wielkanocny

aktualizowano: 2017-04-22 21:44 Odsłon: 453

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś!

„Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych” (J 20, 9)

Wielka Noc, która jaśnieje jak światło! Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas, abyśmy wzorem Marii Magdaleny udali się do grobu Pańskiego i zobaczyli na własne oczy, że kamień jest odsunięty od grobu. Droga do życia jest otwarta, ale paradoksalnie to grób występuje w tym fragmencie Ewangelii w głównej roli. Wymieniony jest aż siedmiokrotnie! Od słów Marii Magdaleny: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy gdzie Go położono” (w. 2), aż do ósmego wiersza: „Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył”, grób Jezusa jawi się jako fundament najważniejszej prawdy naszej wiary. Pusty grób stanowi wielką niespodziankę świtu nowej Paschy.

Co skłoniło ucznia do uwierzenia w zmartwychwstanie Pana? Chusta, która była na Jego głowie i rozpostarte płótna, w które było owinięte ciało Pana, wystarczyły Ewangeliście (ów drugi uczeń) do uwierzenia, że Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Daje on osobiste świadectwo wiary w zwycięstwo Jezusa nad śmiercią. Dotąd, bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych (w. 9). Choć Chrystus mówił im kilkakrotnie o swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu nie pojmowali jeszcze tej prawdy. Potrzebne było doświadczenie pustego grobu, aby doznać olśnienia łaską i otworzyć oczy serca, zrozumieć Pisma! On jest pewien, że Pan żyje. W tym grobie nie ma już śmierci, tu triumfuje życie. Tutaj dokonało się zmartwychwstanie, tu jest początek nowego życia dla wszystkich, którzy uwierzą w imię Jednorodzonego Syna Bożego, który trzeciego dnia powstał z martwych i wyszedł z grobu! Dzieło, które rozpoczęło się na krzyżu, dopełniło się w grobie przez zmartwychwstanie Chrystusa: Jezus raz na zawsze pokonał śmierć, która jest gorzkim owocem grzechu człowieka. Gdyby Pan nie powstał z martwych, to Jego krzyżowa śmierć byłaby daremna. Boży plan odkupienia człowieka okazałby się niedoskonały, wręcz chybiony, a przecież cały człowiek, i dusza i ciało, został odkupiony przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana, Jezusa Chrystusa i to On dziś triumfuje. Dlatego wiara chrześcijańska ma sens, bo stawia jako nasze przeznaczenie nie śmierć, ale zmartwychwstanie i życie wieczne w ciele uwielbionym, na wzór ciała Chrystusowego. Trzeba więc, razem z umiłowanym uczniem, wejść do pustego grobu i zanurzyć się w prawdzie, którą głosi ten niemy świadek wszechmocy Bożej, i tę prawdę z wiarą przyjąć, bo ona jest kluczem do zmartwychwstania: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie (J 11, 25).

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2017-04-22 21:44
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone