Ogłoszenia

Jarmark Jakubowy
20-22.07.2018
Rekolekcje przed odpustem 22 - 24.07.2018
Odpust ku czci św. Jakuba Ap 25.07 godz. 18.00

czytaj więcej »

Okres zwykły

aktualizowano: 2017-10-28 19:33 Odsłon: 283

Bóg, Cezar i ja

„Oddajcie więc cezarowi, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22, 21)

XXIX Niedziela Zwykła

Posłuszeństwo Żydów rzymskiemu zaborcy, a konkretnie płacenie podatku cezarowi, stanowi treść dzisiejszej Ewangelii (Mt 22, 15-22). Po serii przypowieści w których Jezus ukazał prawdziwe oblicze uczonych w Prawie i faryzeuszy, ci ostatni w zmowie ze zwolennikami marionetkowego króla Heroda stawiają Chrystusowi pytanie-pułapkę: „Powiedz nam więc, jak ci się zdaje, czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?” Gdyby odpowiedział że trzeba płacić podatek rzymskiemu okupantowi, naraziłby się ludowi, odpowiadając że nie, wystąpiłby otwarcie przeciw władzy cezara, co dałoby argument do Jego aresztowania. „Pokażcie Mi monetę podatkową”- powiedział Jezus do nich. Przynieśli Mu więc denara. „Czyj jest ten obraz i napis?” – zapytał Chrystus. Odpowiedzieli: cezara (denar przedstawiał cezara Tyberiusza z jednej strony, a z drugiej strony jego matkę Liwię, jako boginię pokoju; na monecie widniał napis: TYBERIUSZOWI CESARZOWI SYNOWI WZNIOSŁEMU BOSKIEGO AUGUSTA z jednej strony, a z drugiej: NAJWYŻSZEMU KAPŁANOWI). Tam, gdzie sięgał denar, tam sięgała władza cezara. Denar stanowił jego własność. Odpowiadając na ich pytanie Jezus powiedział: „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara” i dodał: „A Bogu to, co należy do Boga”. W ten sposób udaremnił zakusy wrogów, akcentując prawo Boga nad prawem człowieka.

Sens Jezusowej odpowiedzi byłby zatem następujący: załatwiajcie sprawy cezara według jego nakazów. Bardziej jednak dbajcie o to, abyście Bogu oddali to, co Boże! Tylko wtedy, gdy odda się Bogu to, co do Niego należy, będzie się wiedziało, co trzeba oddać cezarowi.

Jaka zatem nauka i korzyść duchowa płynie z tekstu tej perykopy ewangelicznej dla nas, chrześcijan XXI wieku? Najpierw trzeba uznać, że to Bóg jest Panem i Królem do którego wszystko należy. Z Jego ustanowienia pochodzi również władza świecka (zob. Rz 13, 1). Oddać Bogu to, co do Niego należy, to najpierw oddać Mu siebie samego i uznać Jego władzę nad sobą pamiętając, że Jego królowanie i władza to służba i miłość, objawiona przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa, a nie ucisk, wyzysk i przemoc, jak to często bywało w historii i bywa dziś u władców, współczesnych cezarów.

Jezus przyszedł oddać Bogu to, co do Boga należy,  przez ofiarę krzyża przywracając człowiekowi wolność i godność dziecka Bożego. Dlatego ten, kto uznaje Chrystusa jako swego Pana. jest wezwany do przemieniania tego świata na sposób Boży. Ma obowiązek wnosić w swoje środowisko zawodowe, społeczne czy polityczne wartości ewangeliczne, dając zawsze pierwszeństwo woli Bożej. To Bóg jest początkiem mojej odpowiedzialności za brata i za państwo. Moja postawa winna wynikać z mojego oddania się Bogu w Chrystusie. Trzeba patrzeć na świat oczami Jezusa. Gdybyśmy uczynili Ewangelię naszą konstytucją, to szybko nasz kraj stałby się biblijnym Edenem.

„Wierzący wyraziście i odważnie powinien angażować się z wszystkimi ludźmi dobrej woli we wdrażanie nowych i konstruktywnych odniesień na wszystkich poziomach. „Miłość polityczna” jest najwyższą i najbardziej pilną formą działalności, rozumianej jako poszukiwanie i popieranie tego, co najskuteczniej sprzyja solidarności i wolności między ludźmi” (o. S. Fausti, „Wspólnota czyta Ewangelię według św. Mateusza”). Pan Bóg nie chce ode mnie żadnego podatku, nie chce daniny składanej z przymusu. On czeka na moją miłosną odpowiedź. Naprawdę warto oddać się Bogu dla wspólnego dobra.

Marek Stankiewicz 

aktualizowano: 2017-10-28 19:33
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone