Ogłoszenia

Jarmark Jakubowy
20-22.07.2018
Rekolekcje przed odpustem 22 - 24.07.2018
Odpust ku czci św. Jakuba Ap 25.07 godz. 18.00

czytaj więcej »

Okres zwykły

aktualizowano: 2017-11-04 14:50 Odsłon: 247

Boży fundament

„Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy” (Mt 22, 40)

XXX Niedziela Zwykła

Dzisiejsza Ewangelia stawia w centrum naszej uwagi przykazania miłości Boga i bliźniego (Mt 22, 34-40). Pan Jezus odpowiadając uczonemu w Prawie ukazuje to, co jest najistotniejsze w Starym Testamencie, co jest sercem Prawa: miłować Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a bliźniego swego, tak jak siebie! Bóg przykazuje wszystkim ludziom, aby miłość ustanowili swoim priorytetem życiowym. To ma być coś absolutnie najważniejszego! Tu jest szansa powrotu do Niego. Każdy, kto pragnie stawać się jak Bóg, powinien czynić miłość. Stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, stworzeni z miłości – do miłości jesteśmy powołani. To jest pierwsza nasza powinność. I Bóg jest pierwszym „odbiorcą” naszej miłości. Całym sobą mam kochać Boga. Totalnie!

Dlatego trzeba dążyć do poznania Tego, który jest miłością, aby wzrastać w miłowaniu Boga. Nie kocha się kogoś, jeżeli się go nie zna. Nie ma miłowania bez poznania. Poznanie służy miłości. Podążając tą drogą jestem w stanie kochać Boga coraz bardziej sercem, umysłem i życiem. W przestrzeni mojej miłości skierowanej do Niego znajduje się drugi człowiek – mój bliźni. To on weryfikuje moją miłość do Boga. Miłość, o której mówi dziś Jezus, to nie uczucie ani słowna deklaracja, ale konkretne dobro. W miłości nie ma dobra i zła. Jest tylko dobro. Jeżeli więc autentycznie kocham, to daję tylko dobro. Z przykazania miłości Boga wywodzi się przykazanie miłości bliźniego i wszystkie pozostałe, którymi każdy chrześcijanin powinien się kierować w swoim życiu, aby być posłusznym Bogu i wypełnić Jego wolę. Tak jak Chrystus, który w całej pełni objawił ogrom Bożej miłości nadając przykazaniu miłości nową jakość: „To jest Moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 12-13). Jezus ukazał praktyczny wymiar Bożej miłości, która odtąd ma się stać prawem Jego uczniów. Miłość Ojca w Synu stała się darem, którym Jego dzieci mają się nawzajem obdarowywać. Cały czas chodzi o tę jedną, jedyną miłość – agape. Tak jak Ojciec obdarowuje miłością Syna, a Syn Ojca, tak i dzieci Boże mają postępować wobec Boga i we wzajemnych relacjach ze sobą. Naśladowanie Chrystusa to budowanie swojego życia na fundamencie miłości jaką ukazał Pan, czyniąc ją podstawowym prawem nowego życia, bo tylko miłość nie wyrządza zła bliźniemu.

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2017-11-04 14:50
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone