Ogłoszenia

W poniedziałek kończymy wizytę duszpasterską Rodzin. Zachęcamy do zgłaszania kolędy dodatkowej

czytaj więcej »

Okres zwykły

aktualizowano: 2018-02-03 19:12 Odsłon: 213

Jezus - Boży Egzorcysta

„A Jezus nakazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego” (Mk 1, 25)

IV Niedziela Zwykła

W ubiegłą niedzielę św. Marek ukazał nam Jezusa mocą słowa powołującego pierwszych uczniów, którzy natychmiast poszli za Nim. Natomiast dzisiaj widzimy Jezusa, który mocą słowa wyzwala opętanego człowieka z mocy złego ducha (Mk 1, 21-28). Ten demon to wybitna inteligencja i potęga! To sprawca wszystkich nieszczęść człowieka i ojciec wszystkich naszych grzechów, który jest realnie obecny w nas. Ewangelista powiedziawszy nam już kim jest Jezus, który zaprasza nas by pójść za Nim, teraz w skrócie mówi nam, co On dla nas czyni: Na Jego rozkaz (słowo) demon wychodzi z człowieka. To jest mesjańska misja Syna Bożego. Cała działalność Jezusa ma na celu ostateczne i całkowite wyzwolenie ludzkości z mocy złego ducha. Jest to absolutnie konieczne, ponieważ cały świat leży w mocy Złego (1 J 5, 19b). On nazywany szatanem, diabłem, złym, kusicielem, księciem ciemności, ojcem kłamstwa, jest władcą tego świata, posiada swoje królestwo, jest potężny; co więcej - kto popełnię grzech, dostaje się w jego szpony i staje się jego niewolnikiem.

Konfrontacja, która już się rozpoczęła i której jesteśmy świadkami, najpierw prowadzi do zdemaskowania ducha nieczystego (w. 24). Taki jest skutek głoszonej przez Jezusa nauki.

Słowo, które pochodzi z ust Bożych, zmusza złego do ujawnienia swojej obecności. Człowiek go nie rozpoznaje, ale słowo Jezusa przenika wszystko! Wraz z grzechem szatan wtargnął do serca człowieka i zajął miejsce Boga. Zniewolony człowiek milczy – to zły duch mówi przez niego. Zatrwożony i przeczuwający swoją klęskę krzykiem oznajmia swoją obecność w człowieku. Ujawnia tożsamość Jezusa (w. 24) licząc na to, że może misja Bożego egzorcysty zostanie przerwana. Ale Jezus w ogóle nie wchodzi w dialog ze złym duchem. Jak pokazuje egzorcyzm, Pan stanowczo i zdecydowanie, z nadludzką mocą rozkazuje demonowi: „Milcz i wyjdź z niego!”. I stało się. Zdumienie graniczące ze wstrząsem ogarnęło wszystkich zgromadzonych. Są świadkami czegoś niesłychanego. Rozumieją co się stało, ale nie do końca pojmują jak to się stało! Nawet nie wiemy czy oni wiedzieli kim jest pogromca złego ducha, czy choć znali jego imię? Wszak Jezus słowem uciszył diabła, tak jak prawda ucisza kłamstwo i na Jego słowo demon z wrzaskiem wyszedł z opętanego. Ten człowiek stał się wolny, znowu może mówić w swoim imieniu, może być sobą. To jest rzeczywiście zdumiewające, że szatan, śmiertelny wróg człowieka, jest posłuszny Jezusowi! Taka jest moc Ewangelii Bożej, którą Jezus głosił w synagodze w Kafarnaum, i którą głosi dziś nam. W niej Chrystus objawia się jako potężne Słowo Boga, które wyzwala ze śmierci i prowadzi do pełni życia.

Słowo to uwalnia pragnienia i bolesne opory, ale zdolne jest również przezwyciężyć opory i przemienić w rzeczywistość pragnienia. Trzeba byśmy się nauczyli poznawać reakcje wewnętrzne, które pojawiają się za każdym razem gdy z uwagą czytamy Ewangelię. Ważnym jest, by odróżnić te dobre od złych, by przyjąć i prosić o wzrost pierwszych oraz odrzucać i prosić o uwolnienie od drugich.

Naszym fundamentalnym egzorcyzmem jest chrzest. Oznacza on, jak dla Jezusa, początek walki, która trwać będzie przez całe życie. Trud ten jest już pewnym zadatkiem ostatecznego zwycięstwa.”

(o. S. Fausti, „Rozważaj i głoś Ewangelię”).

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2018-02-03 19:12
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone