Ogłoszenia

Zapraszamy do wspólnej modlitwy nowenną do Chrystusa Króla Wszechświata codziennie po babożeństwie wypominkowym

czytaj więcej »

Okres zwykły

aktualizowano: 2018-02-17 20:33 Odsłon: 186

Trąd duszy

„Chcę, bądź oczyszczony” (Mk 1, 41)

VI Niedziela Zwykła

Zwięzłe opowiadanie o uzdrowieniu człowieka chorego na trąd jest treścią dzisiejszej Ewangelii, zredagowanej przez św. Marka (Mk 1, 40-45). Pierwsze czytanie (Kpł 13, 1-2. 45-46) ukazuje tragiczny los człowieka trędowatego. Taki człowiek nie miał żadnych praw. Był wykluczony z życia społecznego i religijnego, skazany na życie w samotności. Zobowiązany Prawem do oznajmiania głośno swego nieszczęścia każdemu, kto by się przypadkowo do niego zbliżył. Tylko on i trąd powodujący stopniowy rozkład ciała. Jego życie było powolnym zdążaniem ku śmierci. A jednak taki człowiek odważył się przyjść do Jezusa. Pada przed Nim na kolana i rozpoczyna swoją modlitwę błagalną: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić” (w. 40). To jest jego najgłębsze pragnienie – być znowu zdrowym, czystym według Prawa. Dla niego Jezus jest tym, w którym on pokłada całą nadzieję. Jego błagalna prośba zawiera przekonanie, że Jezus, jeśli tylko zechce, może go oczyścić, może go wyzwolić od śmierci. I nie odejdzie rozczarowany, nie otrzymawszy daru jakiego się spodziewa. Pan mu ukaże, że niczego więcej nie pragnie, jak tylko przywrócić go do pełni życia. Jezus ujrzawszy go  wzrusza się głęboko. Ogarnia go litość na widok nieszczęśnika, który prosi Go o cud! Tak tu jest potrzebny cud, bo żaden człowiek z ta chorobą sobie nie poradzi. Wyciągnięta ręka Jezusa jest znakiem ingerencji Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego: „Chcę, bądź oczyszczony” (w. 41). Pan w swoim miłosierdziu jednym aktem swej woli przeprowadził trędowatego ze śmierci do życia. Nakazał mu jednak milczenie i odesłał, aby pokazał się kapłanowi i złożył ofiarę za swe oczyszczenie, jak nakazywało Prawo, „na świadectwo dla nich”. Oczyszczony otrzymuje teraz misję wobec stróżów Prawa. Jest posłany jako świadek Bożej mocy i miłosierdzia. Nie posłuchał jednak Jezusa: „Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych” (w. 45). Teraz Pan zajął miejsce trędowatego wziąwszy niejako na siebie jego trąd. Sytuacja człowieka trędowatego to obraz człowieka dotkniętego grzechem, który niszczy jego relację z Bogiem. Jak trąd niszczy ciało człowieka doprowadzając go do śmierci, tak grzech jest trądem duszy, który prowadzi do śmierci wiecznej, do potępienia. Tylko Chrystus może nas z grzechu wyzwolić. Imię Jezus oznacza „Bóg zbawia”. Wola Jezusa jest wolą Boga, który pragnie, aby każdy człowiek został zbawiony. Żeby jednak dokonało się zbawienie, konieczna jest wiara w Ewangelię, którą Pan głosi. Konieczne jest pragnienie zbawienia i prośba o dar skierowana do Niego.

Jezus niestrudzenie przychodzi ze swoim słowem, pragnie nas dotykać, obdarzać łaską, wyzwalać z grzechu. To jest Jego najgłębsze pragnienie – przywrócić grzesznika Ojcu! Cud, którego jesteśmy dziś świadkami ma utwierdzić nas w wierze i rozbudzić głębokie aspiracje i pragnienia na miarę Bożych dzieci, aby to co niemożliwe, zostało w nas przez Pana  spełnione. Trzeba uwierzyć, że nikt tak jak On nie pragnie „oczyszczenia” naszego życia z trądu, który je niszczy. Prawdą jest, że Prawo ujawnia grzech, ale Jezus jest mocniejszy od naszego grzechu. Dotykając nas wziął na siebie całe zło naszego życia; wziął na siebie wszystkie nasze choroby (zob. Iz 53, 4).

„W opisie cudu nie zostaje wymienione ani imię, ani miejsce, ani czas, tak by to było moje imię, by było obecne miejsce i obecny czas. Gdy słucham Ewangelii – uzdrowiony trędowaty ją głosi tak samo jak Jezus – jeśli nawracam się i zawierzam Jezusowi, tu i teraz realizuje się dla mnie to, co zostało opowiedziane” (o. S. Fausti, „Rozważaj i głoś Ewangelię”).

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2018-02-17 20:33
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone