Ogłoszenia

     W związku z nowymi przepisami sanitarno – epidemiologicznymi planujemy dodatkowy, wcześniejszy termin Pierwszej Komunii Świętej na niedzielę 21.06. Spotkanie organizacyjne dla Rodziców dzieci komunijnych, którzy zdecydują się na ten termin w przyszłą niedzielę 07.06 po Mszy św. o godz. 13:00. Przypominamy, że uroczystości Komunijne zaplanowane na 20.09 i 27.09 pozostają  bez zmian.
    W czwartek 11.06 Uroczystość Bożego Ciała – Msze św. według porządku niedzielnego. Planujemy procesje Eucharystyczne wokół kościoła po Mszach Świętych do południa.
czytaj więcej »

Okres zwykły

aktualizowano: 2019-10-12 11:30 Odsłon: 170

Wiara i służba

„Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać” (Łk 17, 10b)

 

XXVII Niedziela zwykła

Dzisiejsza Ewangelia skoncentrowana jest na wierze, która, jeśli jest szczera i prawdziwa, pokonuje wszystkie przeszkody i pozwala czynić możliwym to, co jest niemożliwe oraz prowadzi na drogę służby rozumianej jako bezinteresowny dar (Łk 17, 5-10).

Pan Jezus zachwycał się wiarą setnika (Mt 8, 10) i niejednokrotnie zarzucał swoim uczniom jej brak (Mt 8, 26; 17, 20; Mk 16, 24). Oni też mieli problem, z którym nie mogli sobie poradzić. Ich wiara była niewystarczająca wobec zadań, do jakich Chrystus ich wybrał. Im też nie było łatwo iść za Mistrzem. Dlatego proszą Pana: „Dodaj nam wiary!” (w. 5). I mają rację, prosząc o umocnienie w wierze. Trzeba tu podkreślić fundamentalne znaczenie wiary w procesie zbawienia każdego człowieka. To jest pierwszy dar, który stanowi klucz do życia nadprzyrodzonego i pozwala budować relację z Bogiem, dającą pewność zbawienia. „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę” (Ef 2, 8). Wiara to nie wiedza. Czym innym jest wiedzieć, że Jezus jest Synem Bożym (wie o tym szatan), a czym innym wierzyć w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, którego Ojciec posłał, aby nas zbawił. Wiara to moja osobista odpowiedź na miłość Boga objawioną w Synu. Wierząc z ufnością idę za Jezusem i staram się Go naśladować w codziennym życiu. Dzięki łasce Bożej dokonuje się wewnętrzna przemiana i cały czas pogłębia się proces nawrócenia. Podejmując współpracę z łaską Bożą, wzrastam w miłości do Boga i wszystkich ludzi, wkraczam na drogę bezinteresownej służby. Myślę, że nie bez powodu w swoim nauczaniu Chrystus łączy wiarę ze służbą i wyjaśnia w prostych słowach, co to znaczy być sługą. Bo służba podjęta z miłości, to pewna droga do wielkości na miarę Syna Człowieczego i taką drogę wskazuje Jezus apostołom i uczniom wszystkich czasów (Mt 20, 26-28), jako jedyną drogę do zbawienia.

Posługiwanie apostolskie ze swej natury jest bezinteresowne, ponieważ odsłania źródło, z jakiego wypływa: „Darmo otrzymaliście , darmo dawajcie” (Mt 10, 8). Dla Pawła najwyższą zapłatą jest móc głosić darmowo Ewangelię (1 Kor 9, 18). Apostoł jest włączony w posługiwanie łaski i miłosierdzia swego Pana dla świata. Początkiem jego posługi jest wiara jako doświadczenie osobiste Tego, który umiłował go i siebie samego wydał za niego (Ga 2, 20). Dlatego -  w odróżnieniu od starszego brata – nie jest już w logice dawać-mieć, ale w logice bezinteresownego daru. Miłość doświadczona czyni go swobodnym w służeniu jak jego Pan. (S. Fausti, „Wspólnota czyta Ewangelię według św. Łukasza”) .

Na mocy sakramentu Chrztu św. wszyscy jesteśmy posłani, by głosić Ewangelię. Dołączmy więc do Apostołów i razem z nimi prośmy Jezusa, aby umocnił nasza wiarę.

Marek Stankiewicz

 

aktualizowano: 2019-10-12 11:30
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone