Ogłoszenia

W poniedziałek kończymy wizytę duszpasterską Rodzin. Zachęcamy do zgłaszania kolędy dodatkowej

czytaj więcej »

Okres zwykły

aktualizowano: 2018-01-13 21:14 Odsłon: 352

Zanurzeni w Duchu Świętym

„On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym” (Mk 1, 8b)

Święto Chrztu Pańskiego

Opowiadanie o chrzcie Jezusa w redakcji św. Marka Ewangelisty, stanowi treść Dobrej Nowiny przewidzianej na dzisiejsze święto (Mk 1, 6b-11). Krótka opowieść, której początek stanowią słowa Jana Chrzciciela zapowiadające nadejście Tego, który już stoi w tłumie, ale nie jest jeszcze rozpoznany (zob. J 1, 26). Jan korzystając z powodzenia jakim cieszyła się jego działalność głosił ludziom nadejście Jezusa mocniejszego i przewyższającego jego samego w większym stopniu, niż pan przewyższa niewolnika, do którego czynności należało rozwiazywanie rzemieni i zdejmowanie panu sandałów (przypis do Mk 1, 7-8 BP). Wyższość Jezusa ujawnia się także w skutkach chrztu. Chrzest Janowy obmywał tych, którzy go przyjmowali tylko zewnętrznie. Natomiast chrzest którego będzie dokonywał Jezus, będzie aktem zanurzającym w Duchu Świętym, powodującym zgładzenie wszystkich grzechów i uświęcenie. Zanim jednak to nastąpi, muszą się wypełnić słowa wypowiedziane przez Jezusa: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie” (Mk 9, 31). Dar Ducha Świętego, zgładzenie grzechów i nowe życie ludzkość otrzyma za cenę życia Jezusa, Baranka Bożego, niewinnego, który wziął na siebie grzech świata, aby go unicestwić. Słuchając dzisiejszej Ewangelii stajemy się świadkami epifanii Trójcy Świętej: Ojciec w mocy Ducha Świętego posyła na świat swego Syna, aby go zbawił. Sam chrzest Jezusa jest niejako pretekstem służącym do objawienia odwiecznego planu, jaki Bóg zamierzył przed wiekami, aby teraz W Chrystusie go wypełnić. Widzimy Jezusa, o którym Bóg mówi: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (w. 11). Inaczej te słowa są zapisane w Biblii Pierwszego Kościoła: „ Ty jesteś moim Synem umiłowanym. W Tobie złożyłem swoje postanowienia”. Teraz możemy spojrzeć głębiej na Osobę Jezusa objawiającego się nad Jordanem: „On jest obiecanym Mesjaszem, zapowiedzianym w Starym Testamencie, w którym Bóg wypełni wszystkie obietnice dane Izraelowi i całej ludzkości. To co Bóg postanowił, w Nim wypełni! (zob. I czyt. Iz 42, 1-4, 6-7). To jest ten szczególny moment, który oznacza, że nadeszła pełnia czasu. Otwierające się niebiosa (w. 10) symbolizują początek nowej ery zbawienia. Ojciec przez Syna realizuje to, co zapowiedział przed wiekami przez Mojżesza, w psalmach i przez proroków, aby zbawienie stało się udziałem każdego człowieka. Jezus wychodzący z Jordanu już dźwiga nasze grzechy, rozpoczynając wędrówkę do Jerozolimy, ku Golgocie. W mocy Ducha Świętego przejdzie przez ziemię w zbawczym posłannictwie, abyśmy mogli powrócić z wygnania do domu Ojca.

Chrzest etymologicznie oznacza zanurzenie. Przyjmując chrzest zostaliśmy zanurzeni w Duchu Świętym. Ten sakrament, który wypływa z tajemnicy Paschalnej Chrystusa, wyciska w nas niezatarte piętno, stanowi rękojmię naszego zbawienia pod warunkiem, że przyjmujemy z wiarą objawiającego się dziś Jezusa jako Mesjasza Bożego, który jest Barankiem Bożym gładzącym nasze grzechy.

Nie można zatrzymać się na Chrystusie historycznym, który kiedyś żył w Palestynie, ale trzeba uwierzyć w Niego całym sercem i tak jak On w mocy Ducha Świętego pełnić wolę Bożą. Przez chrzest staliśmy się nowym stworzeniem, własnością Jezusa. „A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa ukrzyżowali swoje ciało z jego namiętnościami i pożądliwościami” (zob. Ga 5, 24).

Są w ciągu roku takie momenty, kiedy we wspólnocie Kościoła odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne.

Są to niejako nasze postanowienia składane Bogu, nasza odpowiedź na warunki przymierza, jakie Bóg z nami zawarł we krwi swego Syna. Jak więc wygląda w moim życiu wypełnienie tego co Bogu przyrzekłem, co wobec wspólnoty Kościoła wyznałem, co postanowiłem? Jakie miejsce zajmuje w moim życiu Biblia, czy się modlę, czy żyję sakramentem pokuty i pojednania, Eucharystią? To są kluczowe i ważne pytania, bo od realizacji przyrzeczeń chrzcielnych zależy, czy staję się umiłowanym synem/córką Boga.

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2018-01-13 21:14
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone