Ogłoszenia

W piątek na godz. 19.00
do salki pod plebanią zapraszamy młodzież chętną
współtworzyć duszpasterstwo młodzieży naszej parafii.

czytaj więcej »

Przewodnik po Biblii

aktualizowano: 2018-04-08 10:35 Odsłon: 113

Przewodnik po Biblii – część CLII

Wyznanie grzechów przez lud - modlitwa Ezdrasza - odnowienie przymierza

Ne 7, 1 72a LISTA POWRACAJĄCYCH Z ZOROBABELEM

w. 6 -72: zob. identyczna lista w Ezd 2. Dotyczy ona pierwszej i najliczniejszej grupy Żydów, którzy powrócili do Ojczyzny w 538 r. przed Chr. po ukazaniu się dekretu Cyrusa.

7, 72b-8, 18 EZDRASZ CZYTA LUDOWI PRAWO

Żądanie wyszło od ludu (8, 1). Ezdrasz czyta, a lewici wyjaśniają. Kiedy lud poznaje wszystkie normy ustanowione przez Boga, opanowuje go przygnębienie z powodu rozmiaru win (tak samo jak kiedyś króla Jozjasza: 2 Krl 22). Studiując Prawo, odkrywają oryginalne przepisy dotyczące Święta Namiotów i po raz pierwszy od czasów Jozuego budują szałasy z gałęzi i mieszkają w nich dla przypomnienia wędrówki przez pustynię.

9 WYZNANIE GRZECHÓW PRZEZ LUD I MODLITWA EZDRASZA

Skrucha Izraelitów jest szczera. Zło jest naprawione i ludzie zwracają się do Boga, wyznając swoje grzechy i oddając Mu cześć. Modlitwa Ezdrasza – wstęp do odnowienia przymierza – przypomina miłość i cierpliwość Boga wobec swojego niesfornego ludu, okazywane mu od czasów Abrahama aż do dni Nehemiasza.

10 ODNOWIENIE PRZYMIERZA

Namiestnik Nehemiasz, kapłani, lewici i wodzowie podpisują dokument odnowionego przymierza w imieniu narodu i ratyfikują przekleństwem (na tych, którzy je łamią) i przysięgą (lojalności wobec Boga). Lud zobowiązuje się w szczególny sposób przestrzegać przepisów Prawa dotyczących małżeństwa, szabatu, podatków, dziesięcin i ofiar przeznaczonych na utrzymanie świątyni, kapłanów i lewitów.

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997)

 

aktualizowano: 2018-04-08 10:35
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone